College van Beroep haalt wind uit de zeilen: regels zijn regels

Tijdens de eerste coronamaanden in 2020 lagen ook zeilschepen voor groepen aan de ketting. Er kwam een speciale steunregeling: de Tijdelijke subsidieregeling continuïteit bruine vloot (TVLBV). Om steun te krijgen moet je echter wel aan de letter van de wet voldoen, oordeelde onlangs het College van beroep voor het bedrijfsleven.

Op 28 februari boog het College zich over twee verwante zaken. In beide gevallen ging het om exploitanten van zeilschepen, waarmee reizen voor groepen werden georganiseerd. In het eerste geval ging het om Business Investment Coach Holding uit Rotterdam. Op 18 augustus 2020 werd een ondernemer eigenaar van een driemastzeilschip, geschikt voor 125 personen en bedoeld om als evenementenschip en ‘business-events locatie’ te worden ingezet. Haar aanvragen voor TVLBV, de Regeling subsidie vaste lasten startende MKB-ondernemingen COVID-19 (SVL) en TVL voor het vierde kwartaal van 2021 werden alle afgewezen. De rechter handhaafde de afwijzing en ook het College van beroep voor het bedrijfsleven zag geen reden de aanvragen alsnog toe te kennen.

SBI-code
De reden? Niet de juiste SBI-code in het Handelsregister. Sinds 3 september 2019 en ook op de peildatum (15 maart 2020) stond de ondernemer met de SBI-code 70.221 (Organisatiebureau) ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Om in aanmerking te komen voor de TVLBV (Tijdelijke subsidieregeling continuïteit bruine vloot) was op peildatum een registratie onder SBI-codes 5010, 5030 of 9103 vereist. Pas op 20 oktober 2020 voegde de ondernemer de SBI-code 5030 (Binnenvaart) toe aan haar inschrijving in het handelsregister. Daarmee voldeed zijn niet aan de regels om in aanmerking te komen voor de TVLBV. Op vergelijkbare gronden werd ook de aanvraag van de Regeling subsidie vaste lasten startende MKB-ondernemingen COVID-19 (SVL) terecht afgewezen, oordeelt het College.

In het tweede geval ging het om de ondernemer die niet duidelijk kon maken dat hij meer dan 30 % omzetverlies had. Dit heeft reeds in de Zeepost gestaan.

Lees het gehele artikel op de bron: Accountancyvanmorgen