Eigenaar historische zeilschepen vangt bot bij minister en rechter met vraag om steun

Een ondernemer, die met twee historische zeilschepen vanuit Enkhuizen zeil- en fietsreizen organiseert, krijgt definitief geen coronasteun van het ministerie van economische zaken voor misgelopen omzet. Dit heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven besloten waar de ondernemer beroep instelde, nadat de minister zijn steunaanvraag weigerde toe te kennen.

Dit rechtsorgaan in Den Haag deelt het standpunt van de minister dat de ondernemer in kwestie, zijnde Joris de Wit, niet op de juiste wijze heeft bewezen dat hij ten minste dertig procent omzetverlies heeft gemaakt. Dit was de voorwaarde om gebruik te kunnen maken van de zogenoemde ’tijdelijke subsidieregeling continuïteit bruine vloot’ om de vaste lasten van schippers te dekken van het tweede tot en met het vierde kwartaal 2020.

Omzetbelasting
De minister baseert het besluit om de subsidie te weigeren op gegevens van de Belastingdienst, waaruit blijkt dat de omzet in 2020 hoger was dan de ondernemer betoogt. Volgens de aanvrager geven deze omzetgegevens in zijn aangiften omzetbelasting echter geen juist beeld van zijn werkelijk behaalde omzet. De man besteedt zijn boekingen uit aan een tussenpersoon. Die ontvangt de aanbetalingen en restantbetalingen van de geboekte vakanties en maakt deze na ontvangst over aan de ondernemer. De tussenpersoon verwerkt ook de omzetbelasting, maar dit deed hij in 2019 anders dan in 2020. Daarvan is de ondernemer nu de dupe.

Het verzoek van de ondernemer om zijn omzet, zoals gerapporteerd in de aangiften omzetbelasting, gedeeltelijk te verschuiven naar andere kwartalen vanwege het niet verlenen van diensten binnen de tijdvakken van deze aangiften, volgt de minister niet. Die houdt zich strikt vast aan de belastingaangiften, waardoor officieel geen sprake is van een omzetverlies van ten minste dertig procent. En daarmee heeft de man geen recht op subsidie.

Liquiditeitsproblemen
De schipper spreekt niet tegen dat hij officieel niet aan het vereiste omzetverlies voldoet, maar die vereiste is volgens hem slechts in het leven geroepen om de regeling uitvoerbaar te maken. Hij stelt wel degelijk dat hij te maken heeft met liquiditeitsproblemen en geconfronteerd wordt met aanzienlijke vaste lasten en financieringsaflossingen.

Schipper: geen commentaar
De schipper in kwestie die de coronasteun misliep, is Joris de Wit die samen met Rinske van Huizen met zijn driemastschoener ‘Mare fan Fryslân’ en driemastbarkentijn ‘Leafde fan Fryslân’ vanuit Enkhuizen zeiltochten verzorgt. Klanten boeken die tochten via Frisian Sailing Company in Lemmer.

Bron: NHD, alleen voor abonnees

Afbeelding: de Mare fan Fryslan, foto Naupar

EOC
BBZ