’Chartervaart staat er goed voor, maar overheid had coulanter moeten zijn’

De beroepschartervaart in ons land staat er volgens directeur Paul van Ommen van belangenvereniging BBZ in Enkhuizen goed voor na de lastige coronaperiode waarin fors minder omzet kon worden gemaakt. Een klein deel van de bruine vlootschippers heeft volgens hem echter te weinig gebruik kunnen maken van steunmaatregelen. ,,De overheid had coulanter moeten zijn.’’

De eigenaren van de bruine vloot-schepen hebben tijdens de coronacrisis gebruik gemaakt van verschillende steunmaatregelen. ,,De steun van de overheid is genereus geweest, maar de maatregelen zijn wel heel rigide toegepast’’, stelt Van Ommen. Hij wijst op de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) waarbij ondernemers steun ontvingen op basis van hun omzetverlies. Hiervoor vormde als referentie de behaalde omzet over het jaar 2019 het uitgangspunt. ,,Dit was de belangrijkste steunmaatregel. Zo’n negentig procent van de ondernemers heeft hier gebruik van gemaakt. Rond de tien procent heeft hier niet of gebrekkig van kunnen profiteren omdat zij niet aan de regels voldeden, terwijl zij dit volgens de doelstelling van de steun wel hadden moeten krijgen. Als je toevallig in 2019 minder omzet had omdat je schip op de werf lag voor onderhoud heb je pech. Ook ondernemers die juist gestart waren en nog niet zoveel omzet hadden, krijgen minder.’’

Bovenop deze regeling heeft de overheid acht miljoen uitgekeerd voor het behoud van het varend erfgoed. Dit geld ging naar charterschepen ouder dan vijftig jaar. Ook hiervan heeft volgens Van Ommen zo’n tien procent van de schippers niet kunnen profiteren. ,,Wij hebben als BBZ voor beide steunmaatregelen steeds geprobeerd om de overheid te bewegen coulanter te zijn. Dat heeft niets opgeleverd. Wel zijn veel bezwaarprocedures tegen het weigeren van de steun gestart. Maar dan moest jij als schipper aantonen dat de overheid haar regels niet goed heeft toegepast. Dat is hopeloos want de overheid kan dit interpreteren zoals zij wil.’’

,,De sector staat er in zijn algemeen goed voor. Afgelopen jaar is er veel gevaren’’, weet Van Ommen. ,,Maar ik weet niet hoe diep schippers door de coronacrisis op hun vermogen hebben ingeteerd. Voor de lange termijn kun je over die gevolgen nog niets zeggen. De overheid heeft stevige steun gegeven, maar had dit meer als maatwerk per ondernemer moeten doen. Had coulanter moeten zijn.’’

Bron: NHD, alleen voor abonnees

Foto: charterschepen op Ameland, © WvD

BBZ
EOC