Duurzame energie in Natura-2000 gebied? Niet als het aan natuurorganisaties ligt

De plannen voor de komst van zonne-atollen op het IJsselmeer lijken steeds concreter te worden, maar daar is niet iedereen blij mee. Met name natuurorganisaties zijn faliekant tegen het grootse duurzaamheidsproject. „Ze bouwen de verkeerde natuur op de verkeerde plek.”

„Het is een combinatie van natuurontwikkeling, recreatie en zonne-energie”, zegt initiatiefnemer Kor Buitendijk als hij over de zonne-atollen vertelt. Het gaat om de bouw van zonne-atollen: ringdijken van zand met ondiep water waarin zonnepanelen geplaatst worden. Voor de kust van Wieringermeer wil hij vier van dit soort atollen aanleggen, die een totale oppervlakte van 3500 hectare innemen. Binnen de atollen moeten 2.5 miljoen zonnepanelen worden geplaatst, met daarnaast nog een paar losse eilanden voor recreatie. Het hele project moet uiteindelijk worden gefinancierd met de opbrengsten van de duurzaam opgewekte energie.

Samen met baggermaatschappij Van Oord en zonnepanelen expert Groen Leven werkte hij zijn plannen verder uit. Hij heeft met omliggende gemeenten, agrariërs en de recreatiesector gepraat, die volgens hem inmiddels net zo enthousiast zijn als hijzelf. Zijn project wordt nu beoordeeld door Rijkswaterstaat en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Natura-2000
Hoewel Buitendijks enthousiasme bijna aanstekelijk werkt, staat niet iedereen te springen om de komst van het megaproject. Zo werd in Andijk een petitie tegen de komst van de zonne-atollen ruim 1400 keer getekend. Bewoners van het dorp vrezen dat de zonne-atollen het uitzicht op het IJsselmeer in ’ernstige’ mate zullen aantasten.

Ook natuurorganisaties zijn kritisch. De voornaamste reden van hun frustratie is dat de zonne-atolllen in Natura-2000 gebied komen te liggen; gebieden die beschermde status hebben en zijn aangewezen om de Europese biodiversiteit te waarborgen. De komst van de zonne-atollen, die ruim 3 procent van het IJsselmeer zullen gaan innemen, werken dit doel volgens hen juist tegen. Ook zou het open karakter van het IJsselmeer verdwijnen door het duurzaamheidsproject.

Buitendijk snapt het punt van de organisaties niet zo goed. Hij vindt dat zijn project juist een bijdrage levert aan de biodiversiteit. „Het hele project is onder andere bedacht om de natuur te helpen. Voor de bouw van zonnepanelen komt de bodem een stuk lager te liggen, waardoor er allerlei waterplanten kunnen groeien in het gebied.” Akkerman vindt die redenatie totaal belachelijk. „Ze ontwikkelen verkeerde natuur op de verkeerde plek. Je hebt daar een uniek ecosysteem. Dan is het toch de omgekeerde wereld dat je daar een megaproject gaat bouwen, dat de verkeerde natuur ondersteunt.”

Rijkswaterstaat en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat buigen zich nu over het ambitieuze bouwproject. Rijkswaterstaat moet uiteindelijk de vergunningen verlenen.

Lees het gehele artikel op de bron: NHD, alleen voor abonnees