Den Haag blijft maritieme autoriteit afhouden

De Koninklijke Vereniging Nederlandse Reders KVNR pleit opnieuw voor oprichting van een maritieme autoriteit, nu als de oplossing voor de certificeringsproblemen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Maar ook deze poging lijkt tevergeefs. Het kabinet werkt niet mee aan de instelling van zo’n overheidsorgaan.

In een signaalrapportage aan de Tweede Kamer liet de ILT onlangs weten zich zorgen te maken over de certificering. De ILT houdt toezicht op 35 sectoren, waar de certificering in handen is van particuliere bedrijven. Dat zijn er zo’n 1500, meldt het actualiteitenprogramma Nieuwsuur. Uit onderzoek naar acht van de 35 sectoren concludeert de ILT dat het niet lukt alle partijen afdoende te controleren. Een van de onderzochte sectoren is de koopvaardij. ‘Het lukt niet om met zekerheid te zeggen of alle bemanning aan boord bekwaam is. We hebben daar geen zicht op’, zei Anuschka Otten van ILT in Nieuwsuur.

Oplossing
KVNR-directeur Annet Koster benadrukt dat dit niet betekent dat sprake is van onbekwame bemanningen, maar erkent dat evenmin met zekerheid kan worden gezegd dat de veiligheid is gewaarborgd. Zij heeft wel een oplossing voor het probleem. Er is volgens haar behoefte aan meer efficiëntie. ‘Wij pleiten daarom voor één maritieme autoriteit. Een overheidsorgaan waar beleid, uitvoering én handhaving bij zijn ondergebracht.’

Minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers (VVD) is niet overtuigd dat zo’n integraal overheidsorgaan efficiënter is. Hij heeft de Tweede Kamer in juni vorig jaar laten weten dat zo’n maritieme autoriteit er nu niet komt. ‘Dit betekent een aanzienlijke uitbreiding van de personele capaciteit en zou een herstructurering binnen het departement betekenen. Dit vraagt op dit moment een te grote aanpassing binnen de organisatie en de benodigde financiële dekking voor een uitbreiding van de personele capaciteit ontbreekt.’

Den Haag blijft maritieme autoriteit afhouden