Compacte boordzuiveringsinstallatie in zicht? Test op een traditioneel zeilschip.

Het Waddenfonds verleent subsidie aan een nieuw te ontwikkelen compacte boordzuiveringsinstallatie (BZI) voor huishoudelijk afvalwater.  Het kennisproject “Zuiver van Boord” gaat de BZI testen op drie schepen. Een van de drie is een traditioneel zeilschip. De aanleiding voor de subsidie is volgens het Waddenfonds het feit dat er momenteel veel afvalwater in de Waddenzee geloosd wordt door de scheepvaart. Het gaat hier om met name huishoudelijk afvalwater. Afvalwater van schepen, dat resten olie, vet en chemicaliën bevat mag niet geloosd worden, maar soms komt er bij het verwerken van deze stroom wel iets van in de Waddenzee. Verontreinigde stoffen als fosfaat, stikstof, papier, plastics en chemicaliën belanden in het water, wat een negatief effect heeft op de waterkwaliteit en de natuur. Ook levert het verhoogde gezondheidsrisico’s op voor de mens.

Omdat vanaf 2030 passagiersschepen hun afvalwater niet meer mogen lozen is er dringend behoefte aan  een betaalbare, compacte en schaalbare BZI’s. De huidige goedgekeurde BZI’s zijn veel te groot en te duur voor onze sector. Het systeem waarvoor subsidie is vrijgemaakt is gebaseerd op Electro-Coagulatie-Flotatie, (EC-F), een innovatieve technologie waarbij het afvalwater elektrochemisch wordt behandeld. Ongewenste chemische verbindingen worden gesplitst en emulsies afgebroken. Slib en water worden uiteindelijk in het proces gescheiden. Het schoongemaakte water wordt of hergebruikt als spoelwater of gaat overboord. Het slib wordt opgevangen in een buffer.

De bedrijven Konkaav (watertechnologie), BDS uit Harlingen (maritiem dienstverlener) en NOAH water solutions werken al jaren aan zuiveringsoplossingen van afvalwater van schepen. Al bij de eerste bijeenkomst in november 2021 van de vuilwaterwerkgroep van de BBZ is de eigenaar van Konkaav uitgenodigd voor meer informatie. De BBZ heeft zijn subsidieaanvraag vorig jaar dan ook van harte ondersteund met een aanbeveling bij het Waddenfonds.

De projectpartners zullen de opgedane kennis en uitkomsten delen met andere partijen, om zo bewustwording te creëren over de impact van lozingen op de waterkwaliteit. Het project draagt bij aan meerdere thema’s van het Waddenfonds, zoals duurzame waddenhavens, duurzaam toerisme en vermindering van verontreiniging van de Waddenzee.

Als het systeem geschikt is voor zeilschepen die af en toe onder een hellinghoek varen is het uiteraard ook toepasbaar op motorschepen. De BBZ onderzoekt ook of de BZI bruikbaar is of bruikbaar gemaakt kan worden voor de Oostzee, waar andere eisen gelden aan het lozen van afvalwater dan op de Waddenzee.