Baggeren vaargeul Boontjes ecologisch op het randje

Het op diepte houden van vaargeul de Boontjes kan in de toekomst mogelijk niet meer op de huidige wijze, waarschuwt adviesbureau Arcadis in een rapport in opdracht van Rijkswaterstaat. De gevolgen voor de natuur kunnen zo groot zijn dat de manier waarop wordt gebaggerd voor de vaargeul tussen Harlingen en Kornwerderzand aangepast moet worden.

Met name de vertroebeling van het zeewater is een probleem. Al helemaal als je het baggeren dat noodzakelijk is om de haven van Harlingen op diepte te houden erbij optelt. De vaargeul wordt op dit moment op 3.80 meter diepte gehouden, maar daarbij komt veel meer slib en zand omhoog dan van tevoren werd gedacht.

Vier rapporten
Voordat het Rijk, de provincie en andere betrokkenen besluiten of het zo kan doorgaan, is afgesproken dat onderzocht wordt wat de gevolgen exact zijn. Dat heeft nu vier rapporten en een memo opgeleverd.
Havenondernemers in Harlingen zijn bang voor de economische gevolgen voor de haven, wanneer de vaarweg niet meer op de huidige diepte wordt gehouden. In een morfologisch rapport van kennisinstituut Deltares staat dat de Boontjes op de lange termijn helemaal dreigt te verdwijnen.

Verder uitdiepen
Uit een gemeenschappelijke kosten- en batenanalyse blijkt dat het openhouden van de geul voor de gemeenschap uit kan, ook als de geul nog verder wordt uitgediept. Dat laatste lijkt voor de natuur te veel schade op te leveren en is mogelijk ook juridisch niet haalbaar, zo staat in het ecologisch rapport.

Lees het gehele artikel op de bron: Omroep Friesland

EOC
BBZ