Vervolg bijeenkomst ILenT en chartervaart

Op 18 januari vond in Lelystad een vervolg bijeenkomst plaats van het gesprek tussen ILenT en de chartervaart. De bijeenkomst werd druk bezocht door zo’n 130 schippers en belangstellenden. In een panel gesprek met ruimte voor vragen werden de afspraken die op 29 september gemaakt werden besproken. In het panel hadden de volgende personen / organisaties zitting:

 • Anuschka Otten – Inspectie Leefomgeving en Transport 
 • Paul van Ommen – BBZ
 • Robin Hoekstra – Bureau Scheepvaart Certificering
 • Henk Sijbesma – Register Holland
 • Johan Schot – Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart

Bericht voor afloop van het certificaat
Eén van de wensen van de schippers was dat je een seintje zou krijgen voordat je certificaat verloopt. ILenT laat dit aan de Keurende Instanties (KI), en deze hebben hun software aangepast zodat dit in de toekomst gebeurt. BSC deed dit overigens al. Ze doen dit echter alleen voor het het CBB (veiligheidscertificaat) en het tuigagecertificaat. Andere certificaten zoals voor brandblussers, gas- of meggertest zitten vaak niet in hun systeem. Soms worden dergelijke keuringen ook door derden gedaan. Het complete overzicht ligt daardoor bij de schipper. 

Vanuit de schippers kwam ook de opmerking dat schippers zelf ook in een Safety Management systeem dergelijke zaken kunnen opnemen, net als hun meerjarige onderhoudsplanning. Dan krijg je vanzelf bericht voordat er een certificaat verloopt. Een eenvoudige vorm van het ISM systeem zoals dat in de zeevaart gebruikelijk is. 

Openbaar Register
ILenT heeft in september toegezegd hun register openbaar te willen maken, maar dat er tot nu toe problemen waren met de privacy regels. Nu hebben ze een lijst in excel op hun website geplaatst, waarop alle schepen staan die een geldig CBB én een geldig tuigagecertificaat hebben. Deze schepen mogen derhalve met passagiers varen. Het overzicht wordt voorlopig handmatig gemaakt en geeft enkel de scheepsnaam en het Europanummer weer. De lijst is hier te downloaden.  

Normenkader
De schippers uit de chartervaart maakten zich in de eerdere bijeenkomst zorgen over de schepen die met 12 of minder passagiers varen. Bij deze schepen, die technisch als pleziervaartuig gecertificeerd zijn, wordt de tuigage in het geheel niet mee genomen in de keur. ILenT gaf aan dat hierover nagedacht zal worden. Paul van Ommen van de BBZ gaf aan betrokken te willen worden in dat proces omdat het ook leden van de BBZ betreft. Dit zal een traject voor de lange termijn worden. 

De normen voor de tuigages in het ESTRIN zijn beperkt. De branchenormen voor rondhouten die mede door de BBZ zijn ontwikkeld voldoen, en de BBZ is met het Platform Veiligheid Chartervaart bezig aan meer normen voor zaken die de tuigage betreffen. In dat platform zitten Keurings Instanties, schippers en andere deskundigen. 

Toezicht door ILenT
ILenT geeft aan dat zij blijven controleren op schepen die reeds zijn gecertificeerd. Dat gebeurt risico gericht op schepen waarvan bv het onderhoud duidelijk uit de pas loopt. IlenT heeft daarvoor nog een aantal inspecteurs met kennis van zaken in huis. Van schepen waarvan het certificaat is verlopen wordt de naam doorgegeven aan controlerende instanties en havendiensten, waarmee het dit soort schepen onmogelijk moet worden gemaakt om te varen. Deze schepen kunnen eventueel aan de ketting gelegd worden. Daarnaast worden schepen onregelmatig op papieren gecontroleerd door KLPD en Rijkswaterstaat. Hiermee is het toezicht op de certificering van charterschepen verbeterd.

Acties BBZ
De BBZ heeft verschillende acties ondernomen om de veiligheid van de schepen te vergoten:

 • Platform Veiligheid Chartervaart
 • Website Veiligheidskompas
 • Minisymposium over veiligheid in Den Helder
 • Ondersteunen van lokale bijeenkomsten over veiligheid op charterschepen
 • Organiseren van workshop over masten, rondhouten en veiligheid
 • Ontwikkelen van branchenormen voor andere componenten van tuigage
 • Aandacht voor veiligheid in Spiegel de Zeilvaar, nieuwsbrieven en Zeepost

De BBZ probeert hiermee zoveel mogelijk mensen te bereiken, niet alleen de leden. Maar ze is zich ook bewust dat een deel van de schippers niet bereikt wordt, en dat gedragsverandering daar niet zo eenvoudig is. 

Of met deze acties het vertrouwen van de consument in de zeilende chartervaart terug gewonnen is blijft nog een vraag. De huidige vorm van certificering door Keurende Instanties en toezicht door ILenT is niet optimaal, maar dat was een politieke keuze.

BBZ
EOC