Na Noordzeevissers ook garnalenvissers de pineut: minister waarschuwt voor ’pijnlijke keuzes’

Naast de Nederlandse Noordzeevissers dreigt ook de vloot garnalenvissers op de Waddenzee aangepakt te worden door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). „Ik kan niet ontkennen dat garnalenvisserij impact heeft op de natuur”, zegt minister Christianne van der Wal. Ze spreekt daarom over ’consequenties’ en kondigt nog strengere regelgeving aan.
Onlangs werd al bekend dat twee derde van de Nederlandse vissersschepen op de Noordzee aangemeld is voor een saneringsregeling. Maar ook voor de Hollandse garnalenschepen die op de Waddenzee varen dreigt het doek te vallen. Zij kregen onlangs een ’gedoogvergunning’ van negen maanden.

’Onnodig op kosten jagen’
Dat is gebeurd omdat garnalenvissers geen geldige vergunning meer hebben vanwege aangescherpte stikstofnormen en de vorige vergunningsperiode is afgelopen. Met de gedoogbeschikking mogen ze voorlopig slechts negen maanden blijven vissen.

Daaraan zijn wel voorwaarden gesteld. Zo moeten eigenaren van vissersschepen vele tienduizenden euro’s investeren in speciale katalysatoren of nieuwe motoren om de stikstofuitstoot te verminderen. Maar juist die gedoogbeschikking wordt aangevochten door vijftien milieu- en natuurclubs. Zij spreken over ’toenemende zorgen over de schadelijke effecten van de visserij op de zeebodem en de organismen die daar leven’ en willen de kotters van het Wad halen.

D66-Kamerlid Tjeerd de Groot zegt dat hij denkt dat het ministerie van LNV vissers ’onnodig op kosten jaagt’. Volgens hem blijft de gedoogvergunning namelijk niet overeind bij de rechter en mogen er helemaal geen vergunningen meer worden afgegeven op de Waddenzee. „Ik vrees dat u vissers valse hoop geeft”, zegt hij. „U heeft nu al geen ruimte om vergunningen te verlenen. U gaat nat bij de rechter bij elke vergunning die u uitgeeft, u gaat nat bij de rechter met gedoogconstructies.”

Van der Wal denkt echter dat haar gedoogbeschikking, juist nu die aan strikte voorwaarden is gekoppeld, juridisch wel overeind blijft. Op de vraag van GL-Kamerlid Laura Bromet, die stelde dat in de garnalenvisserij ’pijnlijke keuzes’ gemaakt moeten worden, wil Van der Wal niet vooruitlopen.

Lees het gehele artikel op de bron: NHD

Afbeelding: garnalen vissers in de haven van Lauwersoog, © WvD