Gedeputeerde Staten geeft negatief advies over plannen Holwerd aan Zee

De provincie Fryslân zou niet verder moeten met de huidige plannen voor Holwerd aan Zee. Dat is althans het standpunt van het college van Gedeputeerde Staten, dat dinsdagochtend werd gepresenteerd.Volgens gedeputeerde Klaas Fokkinga kan de natuurlijke variant van Holwerd aan Zee niet worden uitgewerkt. De huidige plannen zouden te veel afwijken van de oorspronkelijke plannen uit 2018.

Negatief advies plannen Holwerd aan Zee
Eind november vorig jaar gaf Fokkinga als voorzitter van de stuurgroep Holwerd aan Zee echter nog een positief advies om de plannen door te zetten. LTO Noord en Wetterskip Fryslân stapten toen wel uit het project. Ze hadden te veel twijfels wat de betaalbaarheid en haalbaarheid van het project betreft.
Voor het project Holwerd aan Zee was door de provincie Fryslân tien miljoen euro toegezegd. Wat daar nu mee gebeurt, is volgens Fokkinga niet duidelijk. “Wij hebben niet gezegd dat die tien miljoen euro nu niet meer beschikbaar is voor de regio.” Provinciale Staten hebben uiteindelijk het laatste woord over het wel of niet doorzetten van de plannen. Zij zullen daar op 22 februari over praten.

Het kan niet zonder provincie
Zonder provincie is het project ‘volledig kansloos’, zegt Verbeek wel. “Want die gaat over vergunningen en het gebied. Dan kun je de deur sluiten en houdt Holwerd aan Zee op. Ik denk dat we goed naar het advies moeten kijken.” De initiatiefnemers hebben het advies ook nog niet inhoudelijk besproken met Gedeputeerde Staten.

Lees het gehele artikel op de bron: Omroep Friesland

BBZ
EOC