Wat moet er met het Wad gebeuren?

Een belangrijke vergadering van de Tweede Kamer vindt woensdagmiddag plaats: het Waddendebat. Het kan die middag zomaar eens bruisen in het Kamergebouw. Friese burgemeesters, directeuren en andere belanghebbenden zullen aanwezig zijn. Bij het debat staan de bereikbaarheid van de eilanden en de bescherming van de kwetsbare natuur centraal.

Een van de agendapunten is de concessieverlening voor de veerdiensten (nu de rederijen Doeksen en Wagenborg). Deze taak blijft in handen van het Rijk en gaat dus niet over naar de provincie, waar eerder wel aan werd gedacht. De overeenkomsten hebben een looptijd van vijftien jaar. De huidige gelden tot en met 2029, maar nu al worden voorbereidingen getroffen voor de concessies voor de periode daarna. Het gaat dan, voor de eerste keer, om een openbare aanbesteding.

Dichtslibbende vaargeulen
Daarnaast komt woensdag de dichtslibbende vaargeul naar Ameland vast weer langs, evenals het onderhoud en de toekomstige diepte van de Boontjes, de vaarweg tussen Harlingen en de sluis van Kornwerderzand. Over beide onderwerpen valt dit jaar een besluit. Voor de veerboot naar Ameland is het verplaatsen van vertrekpunt Holwerd naar Ferwert een van de opties.

Veel eilanders zullen tijdens het Waddendebat de oren spitsen bij de discussies over watertaxi’s en windparken op zee. Hoe gaat het verder met de snelle overtochten in het donker? Stoppen deze definitief of krijgen ze een ontheffing? De vijf eilandgemeenten vinden dat watertaxi’s de hele avond en nacht beschikbaar moeten blijven voor situaties waarin ze echt nodig zijn. De gemeenten vroegen de Tweede Kamer vorige week nog om steun.

En over windparken: op welke manier wordt straks de op de Noordzee opgewekte windenergie aan land gebracht? Hoe lopen de routes voor elektriciteitskabels en waterstofleidingen? Blijft Schiermonnikoog gespaard?

Rechten geven
Een van de interessantste onderwerpen is de vraag of de overheid de Waddenzee rechten kan en moet geven. Het gaat namelijk niet goed genoeg met de natuur in het gebied, schrijft natuur- en stikstofminister Christianne van der Wal in een brief ter voorbereiding op het debat. Er is meer nodig om ‘de balans tussen ecologie en economie te herstellen’, aldus de brief.

De vraag is in feite wat het Wad zelf wil. Wie vertolkt de belangen van de natuur? Een overheid kan natuurgebieden rechten geven, bijvoorbeeld in de Grondwet, schrijft minister Van der Wal. Meerdere landen hebben dit al gedaan, zoals Nieuw-Zeeland, Canada en Ecuador. De minister ziet echter ook een verschil, vergeleken met de Waddenzee.

Lees het gehele artikel op de bron: LC alleen voor abonnees

BBZ
EOC