Binnenvaart informeert Brussel over teloorgang vloot

De Algemeene Schippers Vereeniging (ASV), verladersorganisatie Evofenedex en EOC Scheepsverzekeringen zijn uitgenodigd om 24 januari in Brussel te komen praten met Daniela Rosca van de haven- en binnenvaarteenheid van de Europese Commissie. De Nederlandse delegatie gaat de ‘koude sanering’ van de binnenvaartvloot door ‘onnodige CCR-regelgeving’ aankaarten.

‘Ik werd uitgenodigd omdat ik brieven heb geschreven aan Brussel over de verslechterde positie van vooral de kleine binnenvaart’, zegt ASV-woordvoerster Sunniva Fluitsma. ‘Maar dit onderwerp is groter dan ons eigen belang en verladers kunnen dat nog veel beter duidelijk maken. Daarom gaan Evofenedex en EOC ook mee. Zij zijn de experts.

In het Reglement Onderzoek Schepen op de Rijn (ROSR) stelt de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) technische eisen aan schepen in het Rijnstroomgebied. Volgens die regelgeving moeten ook bestaande schepen binnenkort voldoen aan alle nieuwbouweisen. En daar wringt de schoen, want volgens de critici is dat onhaalbaar en onrechtvaardig. Er wordt weleens een vergelijking gemaakt met klassieke auto’s, die evenmin aan moderne technische eisen kunnen voldoen en dat ook niet hoeven.

‘Men weet van niets’
Fluitsma schreef in de laagwaterperiode van 2022 een brief aan de Europese Commissie waarin zij uitlegde dat de bestaande vloot broodnodig is, maar aan het verdwijnen is. ‘Uit de briefwisseling bleek dat men er in Brussel niets over weet. Er wordt bijvoorbeeld gedacht dat kleine schepen niet kunnen vergroenen en niet duurzaam zijn. We gaan daar dus de basis uitleggen, waar de regelgeving vandaan komt en dat we al sinds 2001 weten dat die nergens op slaat.’

De ASV vreest dat zo’n 70% van de binnenvaartvloot in Nederland, België en Duitsland op het punt staat te verdwijnen. ‘Bijna niemand kan voldoen aan die CCR-eisen. Het gaat niet alleen om de hoogte van de roef en de breedte van de gangpaden, maar om heel veel technische eisen. En de schepen die het meest worden getroffen, die van voor 1976, zijn totaal uit het beeld verdwenen. Dat is een enorme groep relatief kleine schepen. Daarom moeten we ze weer zichtbaar maken’, aldus Fluitsma.

Lees het gehele artikel op de bron: Schuttevaer, alleen voor abonnees

Afbeelding: de Jolanda Theresia uit 1908, foto: ‘binnenvaart’

BBZ
EOC