Dienstboekje aanvragen vóór 1 april

Dekslieden die voor 1 april een dienstboekje hebben aangevraagd hoeven niet de opleiding tot deksman te volgen. Na die datum moet elke deksman een opleiding hebben gevolgd van minimaal drie dagen. De eisen aan de opleiders van de dekslieden is ondertussen nog niet bekend. Er zijn wel verschillende opleiders al goedgekeurd maar of de schipper zelf mag gaan opleiden (een wens van de BBZ) is nog steeds niet besloten, of beter gezegd, daar is nog geen akkoord voor. De BBZ verwacht grote problemen met de overgang naar de getrainde en gekwalificeerde deksman en heeft er bij het ministerie op aangedrongen om schippers te betrekken bij de opleiding, om te kijken naar het Duitse model (waar schippers een training moeten volgen voor zij zelf dekslieden mogen trainen) en om een infaseringsperiode te hanteren van een jaar ná het bekend worden van de eisen aan de opleiders.