Binnenvaart moet fors aan biodiesel

Alleen als de binnenvaart massaal overstapt op biobrandstoffen kan de vereiste uitstootvermindering worden behaald. Met alleen batterij- of waterstofschepen is het onmogelijk om in 2035 de klimaatdoelstellingen te realiseren. Dat schrijft minister Mark Harbers in zijn Kamerbrief Toekomst Binnenvaart.

Harbers schetst dat de Stage V-motoren en batterijschepen van Zero Emmission Services (ZES) fors bijdragen aan stikstofreductie. Toch verwacht hij dat de energietransitie in de aandrijving pas na 2035 echt van de grond komt. ‘De businesscase voor waterstof-aangedreven schepen is nog steeds lastig. Er wordt gezocht naar een businessmodel dat varen op waterstof op zo kort mogelijke termijn haalbaar maakt. Grootschalige toepassing daarvan zal naar verwachting pas vanaf 2035 plaatsvinden.’

Dat betekent dat de doelstellingen (-40% ten opzichte van 2015) op het gebied van CO2-reductie en de terugdringing van de uitstoot van milieuverontreinigende stoffen, voor 2035 vooral gerealiseerd zullen moeten worden door bestaande schepen te laten varen op brandstoffen uit hernieuwbare energie (biobrandstoffen), zo schrijft Harbers.In 2050 moet de binnenvaart emissievrij zijn, al in 2030 moeten er 150 schepen zero emissie aangedreven zijn.

Lees het gehele artikel op de bron: Schuttevaer.nl, alleen voor abonnees

Of lees het gehele artikel in de papieren of digitale Schuttevaer, alleen voor abonnees

EOC
BBZ