Verruiming van de sluis bij Kornwerderzand lijkt financieel eindelijk rond

De verruiming van de sluis van Kornwerderzand lijkt veilig gesteld. Er zijn inmiddels genoeg bedrijven uit de maritieme sector die willen bijdragen aan de verbeteringen aan de grote sluis. De verbreding was een grote wens van zowel de provincie als het bedrijfsleven in Fryslân en gemeenten rondom het IJsselmeer. Met een bredere sluis kunnen ook grotere schepen en jachten de IJsselmeerkust bereiken. Bij de plannen voor de Afsluitdijk was rekening gehouden met de technische mogelijkheden, maar het geld ontbrak nog.

In september was er nog onzekerheid vanwege de sterk gestegen bouwkosten. Ook de verzilting van het IJsselmeer als gevolg van de verbrede sluis was een reden voor zorg.

Verzilting
Minister Mark Harbers zei dat het ontwerp veranderd moet worden om de verzilting tegen te gaan. De eventuele meerkosten die dat met zich meebrengt zijn voor het rijk, zei gedeputeerde Avine Fokkens destijds. Anders is het met onvoorziene ontwikkelingen als gestegen prijzen voor bouwstoffen. ,,Daarvan zijn de provincies de risicodragende partij.”

In de begroting van de vernieuwing van de brug en de sluis bij Kornwerderzand is het rijk aangeslagen voor 111 miljoen euro, Fryslân, Overijssel en Flevoland en een aantal gemeenten voor samen zestig miljoen, het bedrijfsleven voor 26,5 miljoen.

Lees het gehele artikel op de bron: Friesch Dagblad

Foto: de Lorentzsluizen bij Kornwerderzand, © WvD