High- en lowtech-benadering leiden beiden naar duurzamer varen

Jorne Langelaan van de Tukker en Joost Martijn van de Overwinning lieten op het BBZ mini symposium op de traditionele schepenbeurs twee verschillende routes zien naar een duurzamer toekomst. Jorne gaat met de Tukker zeilend vracht varen en neemt daarbij een aantal passagiers mee. Hij zet in op eenvoud aan boord. Dit uit zich bijvoorbeeld in het bewust achterwege laten van USB-poortjes in de hutten, een douche op door de zon verwarmd buitenwater en de afwezigheid van verwarming. Joost die de dieselmotor van zijn tjalk momenteel vervangt door een elektromotor gaat juist veel gebruik maken van techniek aan boord. Zo komt er infraroodverwarming die vanzelf uitgaat als iemand een ruimte verlaat, er gaat elektrisch gekookt worden en geeft het Battery Management System Joost elk moment inzicht in het verbruik van elektra aan boord.
Een totaal verschillende insteek, maar beiden hebben hetzelfde doel: werken aan de verduurzaming.

Dat de hele sector hiermee aan de slag moet, liet Cockie Schilperoort van de BBZ zien. De Nederlandse overheid heeft naar aanleiding van het Parijs-akkoord ambities opgesteld voor de scheepvaart. De binnenvaart moet uiteindelijk in 2050 emissieloos varen, maar in 2030 moet al sprake zijn van halvering van de emissie ten opzichte van 2015. Dit is niet meer heel ver weg. De BBZ heeft daarom een werkgroep opgericht. Hierbinnen wordt gekeken of er een handelingsplan gemaakt kan worden waarmee elke scheepseigenaar zelf aan de slag kan. Begonnen wordt met een nulmeting van het verbruik van diesel en elektra. Erna kan door het nemen van eenvoudige, vaak kosteloze maatregelen de vermindering van uitstoot onmiddellijk ingezet worden. Uiteindelijk moeten zwaardere maatregelen, die financiële investeringen en planning vragen, leiden tot nul emissie.