Deur open voor windmolens op Friese Waddeneilanden?

Het taboe op windmolens op de Friese Waddeneilanden lijkt als sneeuw voor de zon verdwenen. De provinciale coalitiepartijen VVD en CDA zijn er in elk geval niet op tegen, bleek maandag op een debatavond op Terschelling.

,,Ik denk dat je je plannen nu wel kan uitwerken”, zo vatte debatleider Jort Kelder het onverwachte politieke sentiment samen voor Dirk Jan van Schie. Die is van Terschelling Energie, de eerste duurzame energie coöperatie op het eiland, en stond er zelf van te kijken. ,,Ik wilde een balletje opwerpen…”

Van Schie had aan het eind van de debatavond over een mogelijke ‘status aparte’ voor de Waddeneilanden een dilemma opgeworpen. Door de hard groeiende vraag naar warmtepompen, is er meer stroom nodig. Maar de capaciteit van de wadkabel naar Terschelling loopt vol, daar kan niet méér stroom door. Overal in Nederland moet Liander deze capaciteit de komende jaren vergroten. ,,Die kabel kost 25 miljoen euro en Liander ziet ons niet bepaald als prioriteit.” Op Vlieland en op Schiermonnikoog dreigen daardoor al probleempjes in de stroomvoorziening.

Draagvlak
,,Windmolens zouden een oplossing kunnen zijn, maar van de provincie mogen we geen windmolens op een eiland plaatsen”, zei Van Schie. Daarop reageerde panellid gedeputeerde Avine Fokkens (VVD) dat er over een paar maanden provinciale verkiezingen komen. ,,We zijn er niet gelijk voor om her en der windmolens te plaatsen, maar windmolens moeten kunnen. Dat staat in ons verkiezingsprogramma.” Ook het CDA is niet tegen, zei een ander panellid, het Statenlid Attje Meekma. ,,Als er draagvlak voor is, dan staat het CDA daar voor open. Zeker als het om dorpsmolens gaat, waarvan de revenuen naar de eilanders gaan.” Debatleider Kelder had daarvoor al gevraagd wie in de zaal met 140 aanwezigen – grotendeels ondernemers van de vijf Waddeneilanden en lokale politici – wie er voor windmolens was. Een opvallend ruime meerderheid aan handen ging omhoog.

Wethouder Jeltje Hoekstra-Sikkema gaf aan dat ook het gemeentebestuur van Terschelling niet afwijzend tegenover windmolens op Terschelling staat en Tweede-Kamerlid Romke de Jong herhaalde bij voortduring dat de eilandgemeenten vooral zelf moeten aangeven hoe zij hun toekomst zien.

Ook voor een andere beperking is mogelijk een oplossing in zicht, wierp Van Schie op. Windmolens zouden niet op de eilanden geplaatst kunnen worden vanwege de trekvogelroute. ,,Maar als je één wiek zwart verft, scheelt dat 70 procent in het aantal slachtoffers. En in Zeeland is een systeem ontwikkeld dat de vogelsterfte door windmolens al met 90 procent reduceert.”

Lees het gehele artikel op de bron: LC, alleen voor abonnees

Afbeelding: windmolens bij de Eemshaven, foto Wikimedia CC BY-SA 3.0