Markermeer en Oostvaardersplassen krijgen een open verbinding

Het Markermeer krijgt open verbindingen met de Oostvaardersplassen en de Lepelaarplassen in Flevoland. Als dat is gebeurd kunnen vissen zoals palingen en snoeken heen en weer zwemmen van diep naar ondiep water, wat goed is voor het ecosysteem. Ook moet het de waterkwaliteit in het Markermeer verbeteren. Bovendien ontstaat door de verbindingen een groot merengebied met zoetwater waar meer plaats is voor het toenemend aantal recreanten. De plassen en een deel van het Markermeer met de Marker Wadden vormen samen het Nationaal Park Nieuw Land.

Betrokken ministeries hebben deze maand het plan goedgekeurd voor het gebied Oostvaardersoevers, aldus de provincie Flevoland donderdag. De Oostvaardersoevers maken deel uit van de landelijke Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW), een programma om natuur, waterveiligheid en economie in de grootste watergebieden van Nederland te versterken. Flevoland gaat samen met onder meer Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en het waterschap aan de slag.

Het waterpeil in het voedselarme Markermeer ligt veel hoger dan dat van de Oostvaardersplassen en de Lepelaarplassen. De Oostvaardersdijk scheidt de natuurgebieden. Tot nu toe kunnen vissen en andere dieren niet heen en weer zwemmen. Door de aanleg van waterinlaten, vispassages en natuurlijke verbindingen tussen land en water moet daar verandering in komen. Hoe het verschil in waterniveau van 4 meter moet worden opgelost is nog onduidelijk. Vissen kunnen zich dan voortplanten in het moeras van de Oostvaardersplassen. In luwtes onder water kunnen schelpdieren en waterplanten zich ontwikkelen.

Aan de oevers van het Markermeer worden straks op verschillende plekken luwtes aangelegd met een onderwaterlandschap dat ruimte biedt voor planten en dieren. Hier krijgen algen, waterplanten, zoöplankton, schelpdieren en vissen kans om zich te ontwikkelen. En ook het moeras profiteert: de Oostvaardersplassen en Lepelaarplassen krijgen door de verbinding de mogelijkheid een waterbeheer in te stellen dat meer is afgestemd op een natuurlijker en goed functionerend moeras.

BBZ
EOC