Meerdere oplossingen voor verduurzaming schepen

Op 15 september organiseerde Schuttevaer een scheepsmotoren dag. Centrale vraag was welke maatregelen een ondernemer in de binnenvaart kan nemen om duurzamer te ondernemen en de doelen vastgelegd in de Green Deal te behalen. In deze Green Deal zijn afspraken opgenomen over het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Einddoel is een nagenoeg emissieloze sector in 2050. Een belangrijk meetmoment is 2035, wanneer de uitstoot van milieuverontreinigende stoffen met 35% t.o.v. 2015 moet zijn afgenomen.

Aan de orde kwamen elektrificatie, uitwisselbare accu-pakketten, waterstof, methanol en ammoniak. Sommige van deze technieken staan nog in de kinderschoenen. Een belangrijke conclusie was dat er niet één oplossing is die in alle gevallen het beste is. Wat moet er gedaan worden en wanneer hangt af van o.a. de volgende zaken:

  • Wat is het vaargebied?
  • Stellen plaatselijke autoriteiten aanvullende eisen?
  • Wordt altijd dezelfde route gevaren?
  • Is er infrastructuur beschikbaar?
  • Hoe oud is de huidige motor?
  • Wat zijn de toekomstplannen van het bedrijf?
  • Zijn opdrachtgevers/klanten bereid om te betalen voor een ‘groen’ schip?

Een meerderheid van de aanwezige binnenvaartondernemers gaf in een enquête aan nog te wachten met investeren. Het is nog geen 2035 en over 10 jaar zullen er naar alle waarschijnlijkheid betere en goedkopere oplossingen zijn. De klimaatcrisis vraagt echter om een actievere opstelling en de vraag moet dan ook beantwoord worden: wat kan er nu al gedaan worden? Het punt is ook dat steeds meer havens strengere eisen gaan stellen. Zo eist de Port of Amsterdam al met ingang van 1-1-2023 van passagiersschepen een Green Award op alle ligplaatsen achter het Centraal Station.

Voor zeilschepen is een zekere mate van reductie van emissies, vooral op korte termijn, misschien eenvoudiger te realiseren (elk uur dat er langer gezeild wordt betekent een uur minder uitstoot). Ook overschakelen op een andere brandstof, bijv. GTL of HVO, zijn oplossingen voor op de korte termijn. De onlangs opgerichte BBZ-werkgroep ‘Plan Parijs’ is aan het bekijken hoe ook onze sector kan bijdragen aan de Green Deal en hoe de weg naar 2050 er uit zou kunnen zien.

Een gedegen voorbereiding en onderzoek naar de mogelijke oplossingen voor ieder schip en onderneming is essentieel.

Lees het gehele artikel op de bron: DeBBZ