Bijeenkomst met schippers, boekers, keurders en de overheid

Op uitnodiging van ILT waren schippers, keurende instanties en kantoren in Utrecht bijeengekomen om te spreken over de ongevallen in de sector. Een preciezer verslag van de bijeenkomst volgt nog.

Aan de hand van een aantal stellingen is er met bijna honderd aanwezigen gesproken over inspanningen die zouden kunnen leiden tot een veiligere branche.

De BBZ heeft gezegd verder te gaan op de ingeslagen weg van kennisdeling en de ontwikkeling van branchenormen. Onderzocht zal worden hoe de bevordering van het gebruik van die normen verbeterd kan worden en hoe we meer schippers kunnen bereiken. Er werden door de aanwezigen verschillende suggesties gedaan zoals ‘near miss reporting’ en intervisie, methodes om een actieve uitwisseling op gang te brengen tussen professionals.

Aan de orde kwam ook de verlopen certificaten in de vloot en de oude wens van de BBZ om een publiek register in te richten. ILT heeft gezegd dat zij onderzoeken of dat mogelijk gemaakt kan worden, maar ook of eigenaren actief geïnformeerd kunnen worden over de naderende verloopdatum van hun certificaten.

De bedoeling is om voor het volgende vaarseizoen weer bij elkaar te komen.

Lees het gehele artikel op de bron: BBZ