Aanleg servicehaven Urk kan doorgaan, Raad van State wijst bezwaren IJsselmeer-vereniging af

De Maritieme Servicehaven in Urk kan er komen, nu de Raad van State groen licht heeft gegeven voor de aanleg hiervan. De hoogste bestuursrechter heeft onlangs de bezwaren van de IJsselmeervereniging tegen het provinciale inpassingplan afgewezen. In dat plan heeft de provincie Flevoland de komst van de haven geregeld.

In 2019 zette de Raad van State nog een streep door het plan. Volgens de hoogste bestuursrechter deugde de ecologische onderbouwing niet. Daardoor was niet duidelijk of de beschermde natuurgebieden Rottige Meenthe en Brandemeer, Weerribben en De Wieden stikstofrisico’s liepen. In juni 2021 maakte Flevoland een nieuw inpassingsplan met een nieuwe ecologische onderbouwing. Dit plan is nu definitief geldig.

Verwaarloosbaar
De Raad van State schrijft in de uitspraak dat uit onderzoek weliswaar blijkt dat de kritische depositiewaarde (kdw) op delen van omliggende natuurgebieden wordt overschreden. Het gaat echter om een verwaarloosbare stikstoftoename, die geen belangrijke gevolgen zou hebben voor de kwaliteit van de Natura 2000-gebieden.

Tijdens de zitting van de Raad van State in april werd duidelijk dat de provincie Flevoland stikstofrechten van een pluimveebedrijf in Luttelgeest heeft opgekocht om de stikstofuitstoot te compenseren die vrijkomt bij de aanleg en het gebruik van de servicehaven. Die aankoop was eigenlijk niet nodig, maar de provincie heeft het zekere voor het onzekere genomen, zei advocaat Hans Besselink toen namens Provinciale Staten van Flevoland.

Naast stikstofrisico heeft de IJsselmeervereniging bezwaar tegen de bouwhoogte van 30 tot 33 meter in de nieuwe haven. Die zou het silhouet van Urk aantasten. De bouwhoogte is echter in de uitspraak uit 2019 al goedgekeurd.

Lees het gehele artikel op de bron: Stentor, alleen voor abonnees

Afbeelding: Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland bij Urk; Illustratie provincie Flevoland

BBZ
EOC