Platform Veiligheid Chartervaart

Het Platform Veiligheid Chartervaart (PVC) is voor het eerst sinds Corona weer bijeengekomen. Gesproken is over de recente ongevallen in de binnenlandse zeilvaart en over de mogelijke lessen die daarvan geleerd kunnen worden. Zo moet de branchenorm Staand en Lopend Want afgerond worden, moet er onderzocht worden of en hoe de opleidingen verstevigd kunnen worden en of ‘near miss reporting’ een bijdrage kan leveren aan een levendige discussie over veiligheid.

Aan het PVC nemen tien ervaren schippers deel, vertegenwoordigers van Kuipers Verzekeringen en EOC, vertegenwoordigers van de drie keurende instanties in de binnenvaart BSC, Register Holland en NBKB, de Enkhuizer Zeevaartschool en de BBZ. ILT neemt als toehoorder deel aan de gesprekken. Het PVC komt twee maal per jaar bijeen en als de omstandigheden dat vragen. Samen met het online kenniscentrum Veiligheidskompas wordt beoogd om een impuls te geven aan de veiligheidscultuur en verdieping aan het vak van schipper, stuurman en deksman in de chartervaart.

Heb je iets dat je onder de aandacht van het platform wilt brengen? Stuur een bericht aan paul@debbz.nl.