Familie overleden Tara stelt eigenaar zeilcharterschip aansprakelijk voor dodelijk ongeval

Namens de ouders en verdere familie van Tara, hierbij het volgende bericht. De familie van Tara, het meisje dat 31 augustus bij een ongeval aan boord van het zeilcharterschip Risico om het leven kwam, heeft de rederij aansprakelijk gesteld voor het ongeval. Dat laat de advocaat van de familie weten. Tara is op 31 augustus 2022 als opvarende van de zeilklipper “Risico” overleden als gevolg van een gebroken giek, een breuk als gevolg van houtrot. Kort voor de val van deze giek, waren er nog twee opvarenden op het dek, zij gingen toevallig onderdeks. Dat meldt Zanddijk Letselschade Advocaten. 

Er hadden dan ook meer slachtoffers bij betrokken kunnen zijn. De ouders zijn niet alleen verdrietig, maar ook boos dat dit ongeval op een charterschip van de Bruine vloot heeft kunnen gebeuren. De rederij is inmiddels aansprakelijk gesteld voor dit scheepsongeval met dodelijke afloop. Het schip is dan ook in beslag genomen door de Waterpolitie, het technisch onderzoek is in volle gang. De uitkomst en bevindingen van dit onderzoek worden afgewacht.

Aanbevelingen
Klip en klaar wordt vastgesteld, dat ondanks de niet voor tweeërlei uitleg vatbare aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid uit 2017, deze aanbevelingen niet werden geïmplementeerd, niet werden uitgevoerd door betrokken partijen. De minister van IenW en die van EZenK, Keuringsinstanties en de branche verkeren dan ook in staat van verzuim ter zake hiervan. De rol van assuradeuren bij dit alles blijkt ook niet pro- actief van aard.

Jaarlijkse APK-keuring 
De Tweede Kamer wordt dan ook gevraagd om pro-actief de verantwoordelijke minister(s) hierover ter verantwoording te roepen via de hen bekende kanalen. Of een jaarlijkse APK- keuring door onafhankelijke en deskundige experts kan bijdragen aan veiliger Personenvervoer, is aan de Overheid.

Lees het gehele artikel op de bron: Nationale Onderwijsgids

Ook andere media hebben dit nieuws heel snel opgepikt: o.a. Omroep Friesland, Schuttevaer.nl

Afbeelding, een oudere foto van de Risico, foto: rederij Vooruit

BBZ
EOC