Eerste bruinvissen blijven in de Waddenzee

Met de zeezoogdieren en de vissen gaat het goed, met de (broed)vogels een stuk minder en de verdubbeling van invasieve soorten in tien jaar tijd is iets om in de gaten te houden. De Waddenzee lijkt er al met al redelijk voor te staan. Dat concludeert Sascha Klöpper van het in het Duitse Wilhelmshaven gevestigde Gemeenschappelijk Waddenzee Secretariaat voorzichtig uit de nieuwste updates van het continue monitoringsproces van de Waddenzee, van Den Helder tot Esbjerg.

Het is moeilijk één algemene conclusie te trekken uit zo’n brede monitoring , maar met de zeezoogdieren gaat het crescendo, stelt Klöpper vast. „Als de dieren aan de top van de voedselketen floreren, dan lijkt het hele systeem oké. Dat is een indicatie dat het min of meer goed gaat.”

Zeehonden
Zo zijn er vorig jaar meer gewone zeehonden waargenomen, sinds in 2000 met tellen begonnen is. De schatting is dat er rond de 40.000 leven in de Waddenzee. Daarnaast stabiliseert de grijze zeehond zich sinds 2008, met 9000 getelde exemplaren vorig jaar. En tot slot wordt de bruinvis steeds vaker gespot in de Waddenzee.

Bruinvis
„De bruinvis was altijd een Noordzeesoort, maar die hebben we sinds kort ook aangemerkt als Waddenzeesoort. We zien ze een klein beetje van voorkeur veranderen en zuidwaarts verplaatsen, dat zien we mede dankzij het gebruik van zenders. Voor het eerst hebben we vastgesteld dat er een paar bruinvissen zijn die ook blijven in de Waddenzee, dat is een nieuw inzicht.”

Lees het gehele artikel op de bron: NHD

Foto: Een gestrande, zieke bruinvis. © Foto SOS Dolfijn