Toch weer houtrot? Bruine vloot is geschokt na conclusie Onderzoeksraad

De Leeuwarder Courant plaatste naar aanleiding van de bevinding van de OVV een interview met directeur van de BBZ, Paul van Ommen. Het artikel is alleen voor abonnees, maar hieronder toch een belangrijk deel van het interview. Ook was er eerder al een artikel bij Omroep Friesland waarin schipper Aart Puper aan het woord kwam over houtrot.

Van Ommen omschrijft de conclusie van de Onderzoeksraad als ,,een verrassing en een schok’’. Na het incident op de Amicitia heeft de brancheorganisatie alles op alles gezet om kennis over goed onderhoud onder de schippers te verspreiden. ,,We hebben een handleiding geschreven voor gebruik aan boord. Daarin staat wat er volgens ons minimaal moet gebeuren om de veiligheid te garanderen. De vraag is nu: hebben we daarmee iedereen bereikt?’’

De Onderzoeksraad stelde na het onderzoek van de Amicitia ook vast dat de overheid de regelgeving diende te verbeteren en ook scherper moest toezien op naleving ervan. Van Ommen noemt als voorbeeld de certificering waaraan schepen van de bruine vloot moeten voldoen.

,,Een giek wordt om de 2,5 jaar gekeurd. De schipper krijgt dan een certificaat. Als de keuring niet plaatsvindt, mag een schip niet meer uitvaren’’, aldus Van Ommen. ,,Het is in het geval van het ongeluk op de Risico van belang om te weten of het schip beschikte over een geldig certificaat en wat de bevindingen waren bij de controle van de giek.’’

De vraag dringt zich op in hoeverre passagiers met een gerust hart aan boord kunnen stappen van de schepen. Van Ommen: ,,Die vraag heeft nu natuurlijk alle aandacht van de Onderzoeksraad en de Inspectie Leefomgeving en Transport. Neem van mij aan dat alle schippers aan boord omhoog hebben gekeken en een rondje om de mast hebben gelopen.’’

Branche pleit voor openbaar register keuringen
De brancheorganisatie voor de chartervaart BBZ adviseerde de overheid in 2019 om keuringsrapporten van schepen van de bruine vloot openbaar te maken. ,,Dan kunnen mensen zelf zien of het schip waarmee ze uitvaren aan alle regels voldoet’’, zegt directeur Paul van Ommen. ,,Net als wanneer je een kenteken van een auto invoert op internet. Dan zie je ook tot wanneer de APK geldig is.’’ Het voorstel sneuvelde omdat in het geval van de historische zeilschepen ook de naam van de eigenaar zichtbaar zou worden en de plaats waar het schip zich bevond. ,,Dat kon niet vanwege de privacywetgeving. Wij vonden het belang van openbaarmaking groter dan de privacy, maar helaas.’’

Lees het gehele artikel op de bron: LC, alleen voor abonnees

Schippers moeten ook zelf controleren op houtrot
Aart Puper, eigenaar van twee zeilschepen en lid van de Verenigde Bruine Zeilvaart Harlingen vertelt bij Omroep Friesland dat het vrij eenvoudig is om te controleren of een schip last heeft van houtrot. “Je kunt de giek afkloppen met een hamer om te horen hoe hij klinkt. Verder kun je letten op verkleuringen in het hout.”
Puper stelt dat schippers hun materiaal regelmatig moeten controleren. Bovendien worden schepen iedere twee jaar gekeurd door een keurmeester. Ook zulke keurmeesters controleren of er sprake is van houtrot. “Ik houd mijn materiaal heel goed in de gaten en ik vervang materiaal preventief”, zegt Puper. “Je kunt natuurlijk nooit alles uitsluiten. Het wordt elke twee jaar gekeurd en blijkbaar is dat niet genoeg, want het is weer misgegaan.”

Lees het gehele artikel op de bron: Omroep Friesland

Afbeelding: de giek van een charterschip, © WvD