Klimaatneutraal vrachtzeilschip voor de Marshalleilanden

Als onderdeel van een internationaal klimaatbeschermingsproject heeft de Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH opdracht gegeven voor de bouw van een nieuwe zeilend vrachtschip voor een grotendeels klimaatneutraal transport. Het bouwcontract werd gesloten met het scheepsontwerpbureau Kostec Co. Ltd. en de scheepswerf SHIPBUILDING ASIA LTD in Korea.

“Het bouwcontract vertegenwoordigt een belangrijke mijlpaal in het financieringsproject ‘Transitioning to Low #Carbon Sea Transport’ en is bedoeld om de regering van de Republiek der Marshalleilanden te ondersteunen bij het bereiken van haar ambitieuze klimaatdoelstellingen,” verklaarde Prof. Captain Michael Vahs van de Hochschule Emden/Leer, die de technologische ontwikkeling coördineert als projectpartner. SDC Ship Design & Consult GmbH uit Hamburg kreeg de opdracht voor het maken van het aanbestedingsontwerp.

Het nieuwe schip, dat ongeveer 48 meter lang is, krijgt een laadvermogen van ongeveer 460 GT. Naast de transporttaak zal het schip ook worden ingezet voor zeevaarttrainingen. Daartoe is huisvesting gepland voor zes stagiairs, die met name moeten worden opgeleid voor milieuvriendelijke en klimaatvriendelijke scheepsoperaties.

Volgens Vahs is het scheepsontwerp bedoeld om te voldoen aan het doel van grotendeels emissievrije scheepsexploitatie en aan de lokale scheepvaartomstandigheden, die met name voortvloeien uit de afgelegen locatie in de Stille Oceaan en de bijbehorende vereisten voor exploitatie en onderhoud. Door de goede lokale windcondities zal het schip worden uitgerust met een krachtig en tegelijkertijd robuust zeilsysteem met eenvoudige bediening en automatiseringsmogelijkheden.

Het zeiloppervlak van de driemaster zal ongeveer 500 vierkante meter bedragen. De stroomvoorziening voor de mechanische hulpmiddelen moet ook worden geleverd door hernieuwbare energie via zonne-energie, kleine windturbines en een asgenerator. Een kleine dieselmotor zal worden gebruikt voor manoeuvreren en varen in ongunstige windomstandigheden. In de toekomst moet een overstap naar biodiesel op basis van kokosnoot mogelijk zijn.

Het verdere projectplan voorziet in het leggen van de kiel in maart 2023 en de oplevering inclusief een intensief test- en trainingsprogramma voor het najaar van 2023.