BBZ lid van Vereniging Samenwerkende Kredietunies

De BBZ is lid geworden van de Vereniging Samenwerkende Kredietunies (VSK). VSK heeft meerdere kredietunies begeleid in diverse branches en helpt de BBZ met het opstarten van een nieuwe kredietunie. 

Het opzetten van een kredietunie is één van de aanbevelingen die gedaan is door adviesbureau BMC in het rapport ” De investeringsagenda van de zeilende beroepsvaart en hoe deze te financieren”. In dit rapport komt naar voren dat de zeilvaart voor grote investeringen staat. Refit en verduurzaming gaat veel geld kosten. 

Inmiddels heeft de BBZ ook om tafel gezeten met de Binnenvaart Kredietunie (BKN). Zij hebben een kredietunie opgezet voor de binnenvaart gericht op vracht. In het gesprek hebben zij kennis en ervaringen met ons gedeeld. 

Het opzetten van een kredietunie kost tijd en dat komt voornamelijk doordat er veel documenten opgezet moeten worden zoals statuten/huishoudelijke reglementen, algemene voorwaarden, overeenkomsten etc. De documenten worden door meerdere partijen beoordeeld. Er is naast een initiatiefgroep (die zich met bovenstaande bezig houdt), een bestuur en een kredietcommissie nodig. Het bestuur houdt zich bezig met de werving van de leden maar neemt ook de beslissing om een kredietaanvraag wel of niet te honoreren, na het advies van de kredietcommissie. De kredietcommissie beoordeelt de aanvragen die binnen komen inhoudelijk. Voor deze commissie hebben we personen nodig met bij voorkeur een bancaire achtergrond.

Ook is er een startkapitaal nodig. Bij de BKN bestond dit uit een bijdrage van een organisatie, een deel kwam uit een fonds en er waren bij het opstarten circa 40 leden die geld ingelegd hebben in ruil voor een obligatie. Hierdoor ontstond er een bedrag dat groot genoeg was om de eerste kredieten te kunnen verstrekken. In het najaar heeft de BBZ een overleg met het ministerie van EZK over ondersteuning bij het opzetten van de kredietunie. We hebben fondsen en leden nodig voor het startkapitaal. 

Een kredietunie werkt met coaches voor de ondernemers die een krediet aanvragen. Één van de redenen waarom wij niet aan kunnen sluiten bij de BKN is omdat zij geen kennis hebben van onze sector. Een coach heeft specifieke kennis en ondernemerservaring en ondersteunt de kredietnemer gedurende het proces. Er wordt advies gegeven over de strategie, investeringen, bedrijfsvoering en financiële situatie.

Naast de kennis en informatie van VSK en BKN hebben we nog een aantal personen nodig om de rollen van bestuur, kredietcommissie en coach in te vullen. Ben je of ken je iemand die hiervoor geschikt zou zijn? Of wil je meer informatie hierover? Mail naar brenda@debbz.nl.