Oproep voor werkgroep ‘Plan Parijs’

Hoe vertaal je de doelen van het Parijse Klimaatakkoord naar je eigen bedrijf? Waar te beginnen? Het doel waar ook Nederland zich aan gecommitteerd heeft is om in 2030 de Co2 uitstoot grofweg te halveren (ten opzichte van 1990) en in 2050 emissie neutraal te zijn. Regels of richtlijnen ontbreken en iedereen kijkt wat vertwijfeld om zich heen.

De BBZ wil met de leden onderzoeken hoe we zelf aan de slag kunnen gaan met die doelen. We hopen daarmee te doen wat noodzakelijk is, om duidelijk te krijgen wat effectief is en waar we hulp nodig hebben van de overheid en onze omgeving. Met de informatie hopen we ook beter richting te kunnen geven aan het onderzoek dat na de zomer gestart zal worden met de TU Delft en het EICB.

We zijn op zoek naar leden die mee willen denken in de werkgroep ‘Plan Parijs’. Het doel van de werkgroep is enerzijds om tot een opzet of plan van aanpak te komen waar elke ondernemer mee aan de slag zou kunnen gaan en ten tweede om de BBZ de informatie te geven die nodig is voor beleidsbeïnvloeding. De overheid zal vroeg of laat dwingender gaan worden en dat willen wij proberen te sturen. We willen een road map, in populaire, maar niet zo nautische termen. Waar zitten we nu, waar willen we naar toe, wat zijn de short cuts, waar hangt nog wat laag fruit, waar zitten de knelpunten en wie moet helpen om die knelpunten te omzeilen?

We willen eerst een opzet maken voor een nulmeting van het brandstofverbruik, energieverbruik, waterverbruik, de hoeveelheid afval, de catering en de materialen aan boord. Op basis daarvan kunnen er doelen gesteld worden (voor elk schip afzonderlijk). Korte termijn doelen die makkelijk haalbaar zijn en doelen voor de wat langere termijn waarvoor meer tijd, inspanning en investeringen nodig zijn. De motor minder gebruiken of minder hard varen zijn bijvoorbeeld makkelijk te realiseren korte termijn doelen, terwijl betere isolatie over meer tijd uitgesmeerd kan worden bij verschillende renovaties of werfbeurten. We willen ook nadenken over compenseren en het informeren van onze klanten.

Dit zijn zo onze eerste gedachten, maar graag willen we met leden die nu al tastbare stappen willen zetten of anderen willen helpen om die te zetten, samen aan de slag.

Wil je meedenken en deelnemen aan deze werkgroep? Stuur een mailtje naar cockie@debbz.nl.