De Bruine Vloot op weg naar immateriëel UNESCO erfgoed

De BBZ werkt aan de erkenning van de immateriële waarde van de bruine vloot. De formele manier om dat te doen is door het proces te doorlopen zoals dat is opgesteld door het KIEN, het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland. De eerste stap in het proces is opname in het ‘netwerk’ en dat is inmiddels gebeurd. De omschrijving van dat wat we erkend en mogelijk beschermd willen hebben, is een eerste ruwe vorm. De preciezere omschrijving van het immateriële erfgoed willen we samen met alle betrokkenen doen in het vervolg van het KIEN-proces bij het opstellen van het zo genaamde Borgingsplan. In dat borgingsplan moet verder onder meer vastgelegd worden wat de ontstaansgeschiedenis is, waarom het belangrijk is om het te beschermen, hoe de kennisoverdracht is opgetuigd, hoe de SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) analyse er uit ziet en welke acties we willen ondernemen om de vloot en dat wat er op de schepen gebeurt willen beschermen voor de toekomst. Het Borgingsplan is een voorwaarde voor opname in de landelijke Inventaris en het verplichte voorportaal voor eventuele UNESCO status.

Om deze elementen van het borgingsplan te bespreken met schippers en het Umfeld van experts en belanghebbenden, werkt de BBZ aan een symposium. Op dat symposium willen we niet alleen deze nuttige discussie voeren maar ook markeren dat we een halve eeuw aan de slag zijn. We kijken of we het symposium kunnen koppelen aan de Traditionele Schepenbeurs op 12 november in Den Helder. Latere berichtgeving volgt.

Bekijk ook hier de inschrijving van de Bruine Vloot bij het Kenniscentrum Immateriëel Erfgoed Nederland

Of lees meer op de website van de BBZ