Aanspoelen van mosdiertjes op onder andere het strand van Ameland blijft een mysterie

Voor het derde jaar op rij spoelen er massaal mosdiertjes aan op verschillende Nederlandse stranden, waaronder wederom op Ameland. Een verklaring is er nog steeds niet voor. ,,We zijn vol bezig met ons onderzoek, maar zien niet echt trends. Het is een heel bijzonder fenomeen”, zegt onderzoeker Reinier Nauta van de Wageningen University & Research. Hij doet sinds enkele maanden in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit onderzoek naar de verspreiding van de mosdiertjes en in hoeverre de visserij er hinder van ondervindt. In september hoopt de zeewierdeskundige het onderzoek af te ronden, maar hij weet nu al dat er eigenlijk aanvullend onderzoek nodig is naar de oorzaak van het natuurverschijnsel. ,,Wat we nu doen, is een vrij klein onderzoek.”

Sinds begin 2020 spoelt het harig mosdiertje (Electra pilosa) met vele miljarden tegelijk massaal aan op verschillende plaatsen langs de Nederlandse kust. Vorig jaar was de overlast van de stinkende resten op Ameland zo groot dat de gemeente zich genoodzaakt zag de soms bijna een meter hoge rottende massa van de populairste strandplekken te verwijderen. Dit jaar herhaalt de geschiedenis zich. Sinds 12 juli is Ameland voor het welbehagen van de badgasten weer begonnen geregeld het tapijt aan mosdiertjes weg te schuiven.

Het fenomeen doet zich niet alleen voor op Ameland, waar de overlast het grootst is op de stranden ter hoogte van Nes en Buren. Ook op het strand van Katwijk is inmiddels sprake van overlast, en in 2020 speelde het probleem bij Egmond aan Zee. Op de stranden van Terschelling (in mei aan de oostkant) en Texel liggen de mosdiertjes eveneens, zij het in minder grote hoeveelheden.

Komen de mosdiertjesovervloed en massasterfte onder de beestjes van windmolenparken, zoutwinningsputten of door een gebrek aan bodemberoerende visserij? Nauta ziet nog geen verbanden. Wel verbaast hij zich er hardop over waarom er pas sinds een paar maanden mondjesmaat onderzoek naar wordt gedaan.

Lees het gehele artikel op de bron: LC, alleen voor abonnees

BBZ
EOC