Aalscholver kolonie is vrijwel verdwenen uit Oostvaardersplassen

Het aantal aalscholvers in het IJsselmeergebied is drastisch afgenomen. Dat blijkt uit een recente telling. De grootste kolonie van Nederland zat jarenlang in de Oostvaardersplassen, maar is nu bijna helemaal verdwenen. De verklaring wordt gezocht in predatie door de vos en boommarter. Verder zwemt er in het IJsselmeer, waar de vogels vissen, nu veel minder vis dan ruim 30 jaar geleden. De visstand vooral is teruggelopen doordat de waterkwaliteit beter is geworden. In schoon water zitten minder voedingsstoffen voor vissen.

Na de aanleg van de Oostvaardersplassen kwamen de aalscholvers eind jaren zeventig naar het gebied. In de piekjaren tachtig en negentig zaten er circa 8.000 broedparen. Inmiddels is het aantal in het hele IJsselmeergebied gezakt tot onder de 1.750. Dat is historisch laag.

Om voor aalscholvers een goede leefomgeving te behouden zou in de Oostvaardersplassen een moerasgebied gecreëerd moeten worden dat af en toe ook droogvalt. Dat geeft veiligheid voor de vogels door de instandhouding van wilgenbomen.

Lees het gehele artikel op de bron: Groene Ruimte

Foto: groep vissende aalscholvers, © WvD

BBZ
EOC