Zeegaten tussen Waddeneilanden lijken kraamkamer voor ruwe haai

Onderzoekers van het project Swimway Waddenzee hebben afgelopen week verschillende pasgeboren ruwe haaien gevangen rondom Terschelling en Ameland. De haaien werden gevangen voor onderzoeksdoeleinden. De vangsten sluiten aan bij signalen van garnalenvissers. De garnalenvissers gaven aan dat ze af en toe jonge haaien aantreffen in hun vangst wanneer ze in het waddengebied vissen. De eerste expeditie van de onderzoekers bevestigt het beeld dat de Waddenzee wordt gebruikt als geboortegrond voor de ruwe haai. Dat is hoopvol nieuws voor de ruwe haai, waarmee het wereldwijd slecht is gesteld.

De ruwe haai
De ruwe haai is een haaiensoort die tot bijna twee meter lang kan worden en grote afstanden aflegt. Door sporadische vangsten van grote vrouwtjes en jonge dieren door garnalenvissers ontstond het beeld dat de dieren de waddenkust op lijken te zoeken om hun jongen te baren. Onderzoekers van NIOZ (Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee) en Wageningen Marine Research waren de afgelopen twee weken op zee om een beter beeld te krijgen van de aanwezigheid van de ruwe haai. Het is voor het eerst dat er gericht naar de aanwezigheid van deze soort rondom de eilanden is gekeken.

Swimway Waddenzee
Binnen het project Swimway Waddenzee wordt het gebruik van de Waddenzee door verschillende vissoorten bestudeerd, om hiermee adviezen te kunnen geven voor beheer en herstel van de visstand. Dat is hard nodig, want uit monitoringgegevens blijkt dat de hoeveelheid vis in de Waddenzee fors is afgenomen.

Grote vragen over vis
Het onderzoek naar haaien moet helpen bij het beantwoorden van één van de vele vragen die we hebben over de Waddenzee en vis: hoe gebruiken grote vissen de Waddenzee? Binnen het project Swimway Waddenzee zijn onderzoekers ook nog op zoek naar antwoorden op vragen als ‘wat betekenen schelpdierbanken voor vis’ en ‘hoe gebruiken schoolvormende vissen de Waddenzee?’.

Meer informatie over het project en de andere onderzoeksvragen vind je hier

Afbeelding: © Swimway