Herhaalde oproep voor het invullen van de vragenlijst over vuilwatervoorzieningen aan boord.

Er zijn al aardig wat reacties binnen op onze oproep om de vragenlijst in te vullen over de vuilwatervoorzieningen aan boord. Maar hoe meer reacties, hoe meer inzicht we krijgen in welke aanpassingen er nog nodig zijn aan boord en aan de wal om aan het aanstaande lozingsverbod te voldoen. Daarom willen we nogmaals eigenaren met schepen geschikt voor 13 t/m 49 passagiers oproepen de vragenlijst in te vullen. De volgende stap is dan het gesprek aangaan met de diverse overheden om te kijken welke subsidiemogelijkheden er zijn. 
Ook eigenaren van schepen die nog geen vuilwatertank hebben worden opgeroepen de vragenlijst in te vullen.  Hetzelfde geldt voor ondernemers met zeeschepen die af en toe op het binnenwater varen. 

Je vindt de vragenlijst op de site van de BBZ. Er is een versie voor zeilschepen en voor motorschepen:

vragenlijst motorschepen
vragenlijst zeilschepen

Ook niet-BBZ-leden kunnen de lijst invullen. Hoe meer informatie we boven tafel krijgen, hoe beter. En hoe meer leden ook overigens. Daarom hebben we speciaal de mogelijkheid gecreëerd om na het invullen van de enquête lid te worden via deze link

Dank alvast voor het invullen (en het lid worden).