CESNI overleggen over waterstof, vuilwater en historische schepen

Het aanstaande lozingsverbod voor de binnenvaart, het varen met passagiers op historische schepen en de regels voor opslag van laag-vlampunt brandstoffen staan op de agenda van de CESNI-werkgroep overleggen in Straatsburg. Het is maar een greep uit de vele discussies over ESTRIN. De BBZ doet in EMH verband mee als toehoorder en probeert zo invloed uit te oefenen in het belang van haar leden. CESNI staat voor ‘Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de Binnenvaart’.

Zo zullen we een pleidooi houden voor het varen met passagiers op schepen die nieuw in de vaart worden gebracht als historisch schip (ESTRIN hoofdstuk 24). Nederland heeft interpretatie vragen gesteld aan het CESNI comité over de super warrige tekst. Je zou die tekst namelijk zo kunnen lezen dat een schip dat gezien wordt als historisch alleen maar passagiers aan boord mag nemen als dat is voor demonstratiedoeleinden en als het schip afgemeerd ligt. EMH en de BBZ pleiten ervoor dat nieuw in de vaart gebrachte historische schepen met passagiers moeten kunnen varen en dat er voor de bepalingen uit ESTRIN waar het schip niet aan kan voldoen (als dat teveel geweld doet aan het historische karakter) ruimte moet zijn voor alternatieve maatregelen. 

Op het lozingsverbod zullen wij inbrengen dat fabrikanten aangespoord moeten worden om installaties te maken voor kleine schepen. Niemand lijkt dat nu te willen. Met de Europese Commissie is dit onderwerp ook besproken en onderzocht wordt nu of subsidies daar een handje bij kunnen helpen. Subsidies zouden overigens ook goed kunnen helpen om de aanpassingen aan boord mogelijk te kunnen maken en om een dicht inzamelnetwerk op te tuigen. Ook daar wordt aan gewerkt.

De nieuwe eisen voor de opslag aan boord van laag-vlampunt brandstoffen (denk aan methanol en waterstof) worden in 2025 ingevoerd. De ontwerp regels worden besproken in Straatsburg. De BBZ zal aandringen op flexibiliteit van de regels omdat er nog weinig ervaring is met de nieuwe brandstoffen. Zo lijken de nieuwe regels weinig ruimte te bieden voor opslag van kleine hoeveelheden (voor kleine schepen).