Opinie: Inpolderen Markermeer biedt meer ruimte én minder stikstofproblemen

Het Markermeer is slechts een enorme slibbak. Door deze alsnog in te polderen, kan het stikstofprobleem deels worden opgelost en kunnen weer vergunningen voor wegen- en woningbouw worden verstrekt, betoogt architect en stedenbouwkundige Leo Q. Onderwater in de Volkskrant.

Nergens is de bevolkingsdichtheid en het intensieve gebruik van grond zo hoog als in Nederland. De ruimteclaims voor woningbouw, infrastructuur, land- en tuinbouw, natuur- en bosbouw, vliegverkeer, water(-berging), wind- en zonne-energie buitelen over elkaar heen. Er is op dit moment per inwoner een tekort aan ruimte van 225 vierkante meter en dat wordt met de dag meer.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zal het huidige aantal inwoners van bijna 18 miljoen stijgen naar bijna 20 miljoen in 2050. Daarbij wordt de kanttekening gemaakt, dat bij toenemende immigratiestromen het inwonertal ver boven de 20 miljoen zal uitkomen.

Slibbak
Hoe is het mogelijk dat een nauwelijks natuurwaardig Markermeer ooit is aangewezen als een Natura-2000 gebied, waarin geen enkele ontwikkeling mogelijk wordt gemaakt? Al sinds begin jaren negentig manifesteert het Markermeer zich slechts als een enorme slibbak, die wordt gevoed door vuilwaterstromen vanuit het IJsselmeer. Het neergeslagen slib slaat het bodemleven in het Markermeer geheel en al dood. Het slib wordt door de wind opgewerveld en veroorzaakt troebel water. De watervogelstand in het Markermeer neemt al decennialang zowel in aantallen als soorten drastisch af, door een teruggang van de voedselbanken van met name de driehoekmossel en spiering.

De aanleg van de Marker Wadden door Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat is een ecologische miskleun. Het is een illusie te denken dat met de aanleg van de Markerwadjes ofwel slib-eilanden de ecologische kwaliteit van het Markermeer verbetert. Het is symptoombestrijding. De feitelijke oorzaak van het probleem in het Markermeer, een monofunctionele slibbak van 60 duizend hectaren, wordt er niet mee aangepakt.

Lees het gehele artikel op de bron: de Volkskrant

EOC
BBZ