Inventariseren van vuilwatertanks op dit moment

De BBZ en KBN (Koninklijke Binnenvaart Nederland) zijn samen met het ministerie van I & W en RWS aan het inventariseren wat er moet gebeuren voordat het lozingsverbod in 2030 wordt ingevoerd. Welke aanpassingen zijn er nodig, zowel aan boord van de schepen als de infrastructuur aan de wal. Om te kunnen bepalen welke voorzieningen er nu al op schepen zijn, hebben we informatie nodig. Op basis hiervan kunnen we een beeld krijgen wat er nog extra nodig is en een indicatie krijgen van de kosten. De volgende stap is dan het gesprek aangaan met de diverse overheden om te kijken welke subsidiemogelijkheden er zijn. De eerste gesprekken tussen de BBZ, IenW en de Europese Commissie zijn hier overigens al over gevoerd. 
Ook eigenaren die nog geen vuilwatertank hebben worden opgeroepen de vragenlijst in te vullen. We weten nu niet goed bij welk percentage van de schepen dit het geval is.

Het lozingsverbod gaat gelden voor schepen geschikt voor 13 t/m 49 passagiers. Voor schepen met minder dan 13 passagiers, of meer dan 49, geldt namelijk al een lozingsverbod.
De oproep om deze enquête in te vullen is dus aan scheepseigenaren met deze passagiersaantallen die voornamelijk op het binnenwater varen. Ondernemers met zeeschepen die af en toe op het binnenwater varen worden ook uitgenodigd de vragenlijst in te vullen. 

Je vindt de vragenlijst op de site van de BBZ. Er is een versie voor zeilschepen en voor motorschepen:

vragenlijst motorschepen
vragenlijst zeilschepen

Ook niet-BBZ-leden kunnen de lijst invullen. Hoe meer informatie we boven tafel krijgen, hoe beter. En hoe meer leden ook overigens. Daarom hebben we speciaal de mogelijkheid gecreëerd om na het invullen van de enquête lid te worden via deze link

Dank alvast voor het invullen (en het lid worden).