Grote drukte verwacht bij Kornwerderzand in vaarseizoen

Rijkwaterstaat verwacht dit vaarseizoen tot en met september meer hinder en vertragingen bij Kornwerderzand. Hoewel Rijkswaterstaat haar best doet de hinder zoveel mogelijk te beperken, worden vaarweggebruikers geadviseerd hun reis goed voor te bereiden, de drukste momenten te vermijden en rekening te houden met langere wachttijden bij het passeren van de bruggen en sluizen bij Kornwerderzand.

Werkzaamheden Afsluitdijk in combinatie met recreatiedrukte
In de komende periode is voor werkzaamheden aan de A7 een deel van de weg ter hoogte van de bruggen bij Kornwerderzand afgezet. Hierdoor kunnen weggebruikers maar van één van de twee rijstroken per richting gebruik maken. Er is minder ruimte voor het wegverkeer om na een brugdraaiing weg te rijden, waardoor op de weg langere files dan gebruikelijk kunnen ontstaan. Omdat er meer recreatievaart is in de zomer, moeten de bruggen vaker draaien. Om de langere files op de A7 weg te werken, kan het gebeuren dat de bruggen minder vaak gedraaid worden en de wachttijden op het water oplopen.

Spitssluiting voor recreatievaart
Ook is er sprake van een spitssluiting (7-9 uur en 16-18 uur) voor de pleziervaart. Maar, zo meldt RWS: “tijdens de spitssluiting kan het voorkomen dat niet alleen de pleziervaart vertraging oploopt maar dat ook de beroepsvaart enige hinder ondervindt. Indien er dermate veel filevorming optreed op de A7 dat de veiligheid in het geding komt, wordt beroepsvaart ook enigszins geclusterd alvorens er een brugdraaiing in gang wordt gezet. Aangezien het wegverkeer gebruik maakt van 1 brug lossen files in de spits maar moeizaam op en is het niet altijd mogelijk om vlak na een brugopening opnieuw te draaien. De bedienaar probeert hierbij altijd de overlast voor wegverkeer en scheepvaart zoveel mogelijk te beperken.”

Samen voor betere doorstroming
De drukte op de weg en het water bij Kornwerderzand is een jaarlijks terugkerende situatie in de periode van mei tot en met september. Vanzelfsprekend, het is een veelgebruikte route tussen de Waddeneilanden en het IJsselmeer voor recreanten. Rijkswaterstaat heeft al meerdere maatregelen genomen om de hinder zo veel mogelijk te beperken. Deze zijn naar verwachting niet genoeg om de grote hinder te voorkomen tijdens het komende recreatieseizoen.

Lees het gehele artikel op de bron: de Afsluitdijk

BBZ
EOC