Motie ondersteuning Bruine Vloot aangenomen, BBZ in de wolken.

De Tweede Kamer heeft de Motie Van Dijk voor ondersteuning door de regering van de Bruine Vloot, aangenomen. De motie van Kamerlid Inge van Dijk, Romke de Jong, Rahimi en Beckerman vraagt de regering om:

  • te bouwen aan een inhoudelijke agenda om de toeristische potentie van de bruine vloot te verzilveren,
  • de bruine vloot sector te ondersteunen bij hun wens tot erkenning van de bruine vloot bij UNESCO als immaterieel erfgoed,
  • de bruine vloot te ondersteunen bij de investeringsopgave en de investeringsagenda hoe de sector gefinancierd kan worden.

In de stemming op 7 juni waren 149 van de 150 stemmen voor deze motie. De BBZ en iedereen werkzaam in de sector voelt zich enorm gesteund door deze motie en de betrokkenheid van de regering.

In vervolg op de motie en eerdere toezeggingen van Minister Adriaansens, is op 23 juni een overleg met drie ministeries (EZK, IenW en OCW) en de BBZ.

Bekijk hier de betreffende motie