Regering wil Bruine Vloot ondersteunen. Hoe precies moet uitgezocht worden.

Kamerleden Inge van Dijk, Romke de Jong, Rahimi en Beckerman (respectievelijk CDA, D’66, VVD en SP) hebben dinsdagmiddag een motie ingediend om de regering aan te sporen de bruine vloot te ondersteunen bij de verduurzaming, het versterken van de toeristische potentie en de erkenning van het immateriële erfgoed. De regering werd opgeroepen om “de bruine vloot te ondersteunen bij de investeringsopgave en de investeringsagenda hoe de zeilende beroepsvaart gefinancierd kan worden”. Daarmee werd verwezen naar het BMC onderzoek.

De Minister gaf de motie ‘oordeel Kamer’ wat zoveel wil zeggen dat zij de voorstellen onderschrijft, maar plaatste kanttekeningen: “We denken graag met de sector mee hoe ze inderdaad gebruik kunnen maken van het bestaande instrumentarium. Laat dan wel benadrukt zijn dat het gaat over ondersteuning en het helpen toegankelijk maken, en niet om aanvullende financiële middelen. Volgens mij was de vraag ook niet zo bedoeld.”

De BBZ is blij met de betrokkenheid van de Kamer en de toezegging van de Minister en wil het overleg met de drie ministeries (EZK, IenW en OCW) op 23 juni aangrijpen om meer duidelijkheid te krijgen over de toezegging van de Minister onder andere over het gebruik van het ‘ bestaande instrumentarium’ en het toegankelijk maken er van.

Afbeelding: Micky Adriaansens, Minister van Economische Zaken en Klimaat © Martijn Beekman