Motie in de Tweede Kamer om de bruine vloot te ondersteunen

In de Tweede Kamer heeft Inge van Dijk (CDA) met enkele andere kamerleden een motie ingediend over het bouwen aan een inhoudelijke agenda om de toeristische potentie van de bruine vloot te verzilveren:

Constaterende dat Nederland een lange historie heeft als zeilend handelsnatie en de bruine vloot wereldwijd uniek is. Nergens ter wereld is een dergelijke groep historische schepen zo bepalend voor het beeld van havens en wateren als in Nederland;

Constaterende dat uit het rapport “De investeringsagenda van de zeilende beroepsvaart en hoe deze te financieren” blijkt dat de bruine vloot kwetsbaar is en het behoud van de zeilende beroepsvaart het komende decennium onder druk komt te staan;

Overwegende dat de bruine vloot moet verduurzamen, omdat veelal de schepen oude dieselmotoren hebben die moeten worden vervangen en installaties voor vuilwater moeten worden geïnstalleerd;

Verzoekt de regering te bouwen aan een inhoudelijke agenda om de toeristische potentie van de bruine vloot te verzilveren en de bruine vloot sector ondersteuning te bieden bij hun wens tot erkenning van de bruine vloot bij UNESCO als immaterieel erfgoed;

Verzoekt de regering om de bruine vloot te ondersteunen bij de investeringsopgave en de investeringsagenda hoe de zeilende beroepsvaart gefinancierd kan worden.

Inge van Dijk
Romke de Jong
Rahimi
Beckerman

Afbeelding: de Bruine Vloot voor anker bij Pampus, © WvD

BBZ
EOC