Varend Erfgoed en duurzaamheid, een petitie voor het uitzonderen van Varend Erfgoed

Voor het Varend Erfgoed komen er bedreigingen uit de hoek van duurzaamheid. Steeds meer steden willen geen uitstoot gevende schepen in hun haven. Een van die havens is bijvoorbeeld Amsterdam, waar vanaf 2025 alleen nog emissieprijs gevaren mag worden. Dankzij de inzet van de FVEN is daar nu voor het Varend Erfgoed een uitzondering gemaakt op die regeling. Dat is wanneer schepen ouder zijn dan 50 jaar en in het Register Varend Erfgoed (RVEN) staan ingeschreven.

De Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN) is een onderzoek gestart naar de uitstoot van het Varend Erfgoed. Hans van Nispen, bestuurslid van de FVEN en voorzitter van de Commissie Duurzaamheid van de FVEN, ziet verschillende beperkingen die op het Varend Erfgoed af kunnen komen vanwege de emissies van de motoren.

De meeste Varend Erfgoed schepen varen op diesel en zorgen daardoor voor CO2 en andere uitstoot. Maar de oude motoren in de schepen zijn vaak een cruciaal onderdeel van dit erfgoed, daarvoor zijn ze gebouwd en daarvoor worden ze behouden. Natuurlijk wil de FVEN haar verantwoordelijkheid nemen en kijken hoe de uitstoot beperkt kan worden, bijvoorbeeld door alternatieve brandstoffen als GTL en HVO. Of deze brandstoffen geschikt zijn voor de oudere motoren wil de FVEN onderzoeken, en daarvoor is ze op zoek naar fondsen. De CO2 uitstoot met dergelijke brandstoffen kan zo’n 90 % lager uitkomen. Maar uitgangspunt moet zijn behoud door gebruik, dat is de enige manier om Erfgoed te behouden. Als dat niet meer mogelijk is wordt het sterfgoed, aldus Hans van Nispen.

De FVEN wil nu een uitzonderingspositie bereiken voor het Varend Erfgoed, zoals ook de klassieke auto’s dat hebben. Auto’s van meer dan 40 jaar mogen vrij milieuzones in en de APK voor deze klassiekers is afgeschaft. Dat terwijl veel oude schepen worstelen met extra regelgeving in het ES-TRIN. De uitstoot van Varend Erfgoed schepen als aandeel van de totale recreatievaart bedraagt volgens het onderzoek van de FVEN slechts 0,00229 %, wat aangeeft dat een uitzonderingspositie geen grote bedreiging zal zijn voor het milieu. Terwijl Varend Erfgoed absoluut deel uitmaakt van de Nederlandse identiteit. Door de schepen van het Varend Erfgoed heeft Nederland zich in de vorige eeuw immers zo kunnen ontwikkelen.

Om meer steun voor deze uitzonderingspetitie te krijgen is een petitie gestart. Deze kan je hier ondertekenen.

Of kijk hier voor de dossiers van de FVEN over duurzaamheid.

Afbeelding: Varend Erfgoed bijeen op de Nationale Sleepbootdagen in Zwartsluis, © WvD

BBZ
EOC