Wisselen van gasten in Makkum in beperkte gevallen toegestaan

De BBZ heeft met vertegenwoordigers van de gemeente Sudwest-Fryslan en de havendienst van Makkum gesproken over overlast. De havendienst en de gemeente hebben van bewoners diverse klachten gekregen over overlast in en rondom de haven; overlast door lawaai, achtergelaten vuilnis(zakken) en verkeer in de wijk direct achter de Noordersteiger. Makkum heeft daarom besloten om het wisselen van gasten op de steiger niet meer toe te staan. Er kan alleen nog gewisseld worden bij de loswal. De thuisvloot deed dit al, ook uit het oogpunt van overlastbeperking, maar het gaat nu voor alle schepen gelden. De capaciteit op de loswal is echter veel beperkter, de thuisvloot heeft voorrang, waardoor er nog maar plaats is voor enkele schepen.

Makkum had eerder aangekondigd om bezoekende schepen te verbieden groepen aan boord te nemen, maar dat is in het gesprek bijgesteld. Besloten is om de boekingen die er voor dit jaar al staan toe te laten en voor nieuwe boekingen een reservering te maken bij de Havendienst. Voorwaarde is wel dat alle nu bekende boekingen zo snel mogelijk per mail (H.vanderWerf@sudwestfryslan.nl) worden aangemeld en dat nieuwe boekingen alleen tot een reservering kunnen leiden als er ruimte in de haven is. De havendienst zal binnenkort met een aantal gedragsregels komen en, indien nodig, een lijst bijhouden van schepen waar specifiek klachten over komen. Aan het eind van het seizoen wordt geëvalueerd om te bepalen wat er volgend jaar weer meer mogelijk is.

Om Makkum te behouden als bestemming en wisselhaven is het belangrijk om de bewoners weer enthousiast te krijgen voor de vloot. De havendienst heeft daar een rol in door de regie ter hand te nemen en de schippers moeten toezien op het gedrag van hun gasten en hen bekend te maken met de plaatselijke regels en omstandigheden. De Noordersteiger bijvoorbeeld geeft de indruk dat het ver weg ligt van de bewoners, maar geluid over water draagt ver, zeker met de grote loods ertegenover als mega echoënde wand.

Afbeelding: charterschepen aan de Noordersteiger in Makkum, © WvD