Harry Paques heeft zijn aandelen WRM verkocht aan Cycletours

Op woensdag 13 april heeft de overdracht plaats gevonden van de aandelen Water Recreatie Maatschappij (WRM) van Harry Paques naar Cycletours. Hiermee heeft Cycletours nu alle aandelen in handen. Harry Paques stopt eind mei als algemeen directeur en zijn vrouw Cordula stopt eind juni haar werkzaamheden bij WRM. Marco Pouw neemt de werkzaamheden van Harry Paques over als uitvoerend directeur van WRM en zal ingroeien als mede eigenaar. Na twee jaar stil liggen door Corona is Harry Paques blij dat hij zijn bedrijf WRM in goede handen heeft overgedragen, hij heeft alle vertrouwen in de voortzetting. Zijn leeftijd (68), en dat er in zijn familie geen opvolger voor het bedrijf is hebben hem tot deze stap doen besluiten. 

Vijfentwintig jaar WRM
Harry begon met zeilen als instructeur op zeilschool de Bird van Egon Brenninckmeijer in Heeg. In 1981 kocht hij de klipper Gouden Bodem om daarmee met gasten te varen. Na 5 jaar zeilen op het Wad wilde hij wat anders en kocht hij het motorcharterschip de Steile Bank. De Gouden Bodem hield hij aan, hij verbouwde het schip nog een keer en verkocht het uiteindelijk in 2003. Met de Steile Bank voer hij tot 1994, waarna hij het schip verhuurde en later verkocht. Hij ging voor zichzelf een nieuw schip opbouwen: de Anna Antal. Dit schip voer op contractbasis voor Cycletours, en dat beviel goed. Zo goed dat Paques en Cycletours in 1997 samen een nieuw bedrijf startten: de Water Recreatie Maatschappij. Met ieder de helft van de aandelen. Ze kochten de Wending erbij en verbouwden de Liza Marleen voor de motorchartervaart. Cycletours bouwde de Sailing Home op die in 2004 ook aan WRM werd toegevoegd. 

WRM is met deze vier schepen blijven varen. Kenmerkend is dat de schepen een klassiek uiterlijk hebben en niet al te groot zijn, waardoor ze een bijzonder vaargebied konden behouden. Ook zijn de schepen voor relatief weinig personen ingericht. Beter wat meer ruimte en luxe voor de vaak Amerikaanse en Canadese gasten aan boord, die juist kiezen voor de kleinschaligheid en het vaargebied van deze schepen. 

Harry en Cordula Paques

Familiebedrijf
Harry was algemeen directeur van de BV WRM, maar zijn vrouw Cordula werkte volop mee in het bedrijf. De dochters van Harry en Cordula waren ook zeer betrokken en werkten vaak mee tot ze hun eigen werk kregen in andere richtingen. Cordula deed de boekhouding en de planning en knoopte alle losse eindjes aan elkaar. Daarnaast was zij samen met Harry een belangrijke ondersteuning voor het personeel. Een betrokken team bemande de schepen op roulerende basis. Er was altijd veel tijd en aandacht voor het personeel, en ook van de overname was iedereen van het begin af aan op de hoogte. Twee jaar Corona heeft wel wat wijzigingen in de bemanning gebracht, maar toch zijn verschillende gezichten gebleven. De overname zal voor het personeel ook niet leiden tot grote veranderingen.

Marco Pouw heeft veel ervaring in de binnenvaart en is sinds 2014 de eigenaar van het schip Clair de Lune. Vanaf het begin van dit seizoen is hij met Harry Paques samen betrokken bij het opstarten van de schepen van  WRM, en hij gaat alle taken van Harry overnemen. De Clair de Lune wordt op termijn ook bij WRM ingebracht. Dit schip is de voormalige Steile Bank, het schip waarmee Harry Paques in 1986 begon in de motorchartervaart. 

BBZ
EOC