Maritiem masterplan loopt vertraging op door gemiste subsidie

De uitvoering van het Maritieme Masterplan, dat de energietransitie in de sector moet versnellen, heeft fikse vertraging opgelopen. Gerekend was op een bijdrage van 366 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds, maar die kwam er niet. ‘Maar de ambitie blijft’, zegt voorzitter van Nederland Maritiem Land (NML) Rob Verkerk.

Het Maritieme Masterplan is een van de vijf prioriteiten van de Maritieme Raad. Die bestaat uit voorzitters van de maritieme brancheverenigingen en CEO’s van grote maritieme bedrijven. Allemaal zijn ze aangesloten bij Nederland Maritiem Land (NML).

Co-financiering met overheid
Er werd 366 miljoen euro gevraagd. ‘Met co-financiering van de overheid wordt het voor andere partijen gemakkelijker om te investeren. Nu is dat vaak een fiks bedrag, omdat bij de introductie van nieuwe technologieën wordt vooruitgelopen op de marktvraag, waardoor de kosten voor de baten uitgaan. Zo zijn de risico’s voor private marktpartijen te groot om alleen te dragen. Daarom zal een versnelling van de energietransitie binnen de maritieme sector vooralsnog niet aan de orde zijn. Terwijl de klimaatverandering daar wel om vraagt en ook onze internationale concurrentiepositie vereist dat we het been bijtrekken in vergelijking met andere landen.’

Voorbeeldschepen
Het plan was om 20 voorbeeldschepen te bouwen voor Rijkswaterstaat en Defensie en 30 voor civiele reders. ‘Naast de 366 miljoen euro vanuit het Nationaal Groeifonds zou er dan ongeveer een miljard euro vanuit de sector ingestoken worden.’ Het geld kan nog wel de kant van de maritieme sector opkomen. Begin volgend jaar moeten de aanvragen voor ronde drie van het Nationaal Groeifonds worden ingediend. ‘We gaan om tafel met de commissie en willen graag weten waaraan het ontbrak in ons voorstel. Voor een deel hebben ze dat ons al laten weten. Het was niet concreet genoeg en ze gingen niet altijd mee in onze aannames.

Lees het gehele artikel op de bron: Schuttevaer, alleen voor abonnees

Afbeelding: Het Maritieme masterplan, © NML

EOC
BBZ