Gedragscode IJsselmeer nogmaals onder de aandacht

In 2016 heeft de BBZ samen met een aantal organisaties de ‘Gedragscode IJsselmeergebied’ opgesteld en ondertekend. Een element van deze gedragscode is het natuurbewust varen door onder meer geen felle verlichting te voeren en geluidoverlast te vermijden.

Recentelijk zijn er bij de Vogelbescherming Nederland meldingen binnengekomen over charterschepen met luide en verdragende muziek, ook in avond- en nachtelijke uren.

Graag willen we jullie vragen nog eens goed naar de Gedragscode te kijken en de adviezen die hierin staan in acht te nemen. Geluid over water draagt vaak verder dan je denkt. Uiteraard willen we niet dat charterschepen voor overlast zorgen, niet voor de natuur en de vogels, maar ook niet voor andere recreanten en omwonenden.