Diploma uitreiking Enkhuizer Zeevaartschool; erepenning van verdienste voor Tjeerd de Groot

Op vrijdag 22 april werden in de Westerkerk te Enkhuizen aan de geslaagden van de Enkhuizer Zeevaartschool de diploma’s uitgereikt. Dit gebeurde door burgemeester van Enkhuizen Eduard van Zuijlen die in zijn welkomstwood en inleiding het belang van de Enkhuizer Zeevaartschool voor Enkhuizen schetste.

Met het behaalde kennisbewijs kunnen de studenten na een stage periode en de benodigde vaartijd aan het werk als gezel zeilvaart, als officier op zeilende passagiersschepen op zee, of als schipper op zeilende binnenvaartschepen.

Het motto van 2021/2022, © WvD

Online lesgeven
Na een lesjaar dat wisselend werd getroffen door beperkingen door Covid maatregelen zijn toch 74 % van de studenten in de Kleine Zeilvaart geslaagd, en een vergelijkbaar percentage in de Grote Zeilvaart. Inmiddels is de EZS dan ook aardig bedreven geraakt in het online lesgeven. En dat zal ook niet meer verdwijnen. Afgelopen jaar waren er 25 studenten die de lessen uitsluitend online volgden. Veelal studenten die in het buitenland wonen en niet wekelijks naar Enkhuizen kunnen komen. Een aantal van hen is bijvoorbeeld betrokken bij de bouw van de Ceiba in Costa Rica.

Nieuwe Module Wind Assisted Propulsion
Ger Jager, voorzitter van het Landelijk Examen Bureau én voorzitter van de oud-leerlingvereniging van de EZS, Dwarstuig, ging in een korte toespraak in op de nieuwe module die je op de EZS kan volgen: Wind Assisted Propulsion (WASP), van groot belang bij de verduurzaming van de scheepvaart.

Erepenning van verdienste voor mr. Tjeerd de Groot
Jaarlijks wordt bij de diploma uitreiking ook de erepenning van verdienste voor de zeilende passagiervaart. Deze penning wordt uitgereikt aan iemand of een organisatie die veel heeft betekend voor de professionele zeilvaart. Dit jaar was dat Tweede Kamerlid (D66) en oud EZS student Tjeerd de Groot.

In de afgelopen twee jaar heeft de zeilende passagiersvaart het zeer zwaar gehad door de beperkingen vanwege Corona. Lockdowns hielden schepen in de havens en door het ontbreken van inkomsten dreigden de schepen van het varend erfgoed failliet te gaan. gelukkig waren er verschillende partijen die de chartervaart te hulp wilden komen, op lokaal en nationaal niveau. Directeur van de EZS Cosmo Wassenaar noemde een aantal zonder volledig te willen zijn:

  • Provinciale Staten van Flevoland, Utrecht en Overijssel, met een zeer actieve rol van Statenlid Eddy van Hijum.
  • De gemeenteraad van Harlingen met een actieve rol van wethouder Paul Schouten en wethouder Esther Leutink uit Enkhuizen.
  • Twee zeer actieve Tweede kamer leden Aukje de Vries en Hilde Palland.

Een special rol speelde oud EZS student en Tweede Kamerlid mr. Tjeerd de Groot. In een heel vroeg stadium van de Corona pandemie nam hij contact op met directeur van de BBZ Paul van Ommen of hij wat kon betekenen voor de zeilende passagiersvaart. Bij velen was op dat moment nog niet duidelijk wat de pandemie kon gaan betekenen voor de chartervaart. Daarbij speelde de Groot een belangrijke rol om de dreiging op de nationale agenda te krijgen, om de steun van 15 miljoen voor de bruine vloot vorm te geven en ook zocht hij hard mee naar oplossingen voor schippers die niet in het systeem pasten.

In een onderhoudende toespraak vertelde Tjeerd de Groot hoe een en ander in zijn fractie en in de Tweede Kamer tot stand was gekomen. En dat daarbij het voortbestaan van de traditionele schepen voorop had gestaan. Daarna werden de feestelijkheden voortgezet in de tuin van de EZS, bij een opgetuigde Kaatje.

Voor de toespraak van Tjeerd de Groot kijk je hier: Schuttevaer, alleen voor abonnees of in de papieren Schuttevaer van 29 april

Openingsafbeelding: © WvD

EOC
BBZ