Bezwaar tegen doorvaart in corridor door Windpark Borssele

De BBZ heeft samen met het Watersportverbond en de Nederlandse Vereniging van Toerzeilers bezwaar aangetekend tegen het besluit van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat om de doorvaart van het windpark Borssele te beperken tot een corridorHet bezwaar is gebaseerd op twee argumenten: de veiligheid en de internationale afstemming. Belangrijk is ook om dit punt nu te maken omdat de Noordzee nog veel voller komt te staan met windparken.

Wat betreft de veiligheid: zeilschepen blijven soms liever weg van de corridor en de shipping lanes, waar een grotere concentratie is van scheepvaart en waar er snel wordt gevaren. Hoe meer ruimte er is om eigen koers en vaart aan te houden hoe liever het ons is. En wat de internationale afstemming betreft: in verschillende andere Europese is doorvaart door windparken (eventueel onder bepaalde voorwaarden) wel toegestaan, zoals bijvoorbeeld in Duitsland, Engeland en Denemarken.

Voor 2030 staan er nog vijf windparken gepland voor de Nederlandse kust. Na 2030 is er nog meer uitbreiding nodig om aan de geplande CO2-reductie te voldoen. Er zal dus steeds minder open vaarwater voor de kust overblijven als de windparken niet doorkruist mogen worden.

Afbeelding: © Theo Kampa