Oekraïners in Grouw hijsen de zeilen

Om de zinnen te verzetten, hebben de Grousters voor de Oekraïners in het dorp een uitje geregeld. Een vaartocht met tweemaster klipper Dy Abt fan Starum. Het is niet de eerste keer dat de Grousters zoiets organiseren. Zes jaar geleden werden de Syriërs die verbleven in herberg Oer ’t Hout op rondvaartboten over de wateren rond Grou gevaren.

Voor de Oekraïners is het belangrijk de zinnen te kunnen verzetten. “De gedachten zijn niet vrolijk, als ze daar maar in de herberg zitten”: aldus initiatiefnemer Coby Schurink, “voor hun is het ferdiverdaasje.”

En doordat de wind gunstig stond, kon, met behulp van de Oekraïners, de zeilen gehesen worden en werd over het Pikmeer, naar de Alde Feanen en weer terug gevaren.

Lees het gehele artikel op de bron: LeoMiddelse

EOC
BBZ