Bezorgdheid over optie stroomkabel door natuurgebied Het Oerd op Ameland

It Fryske Gea is slecht te spreken over de optie van een stroomkabel door natuurgebied Het Oerd. Volgens de natuurbeheerder is dit het schadelijkste tracé. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onderzoekt een aantal mogelijke routes voor kabels, die van windparken in de Noordzee naar de Eemshaven moeten lopen. Er liggen nu acht routes ter inzage.

Een van de opties loopt van de Noordzee door Ameland naar de vaste wal bij Wierum en Ternaard. Daarna zouden de kabels naar het oosten lopen, via het Lauwersmeergebied helemaal naar de Eemshaven.

Oude optie wordt weer genoemd
Deze Amelander optie is eerder genoemd. “Eigenlijk popt hij weer op. Hij was in het verleden ook al even onderzocht in het kader van een windpark ten noorden van de Waddeneilanden. Toen is hij afgevallen, omdat er teveel schade zou zijn. Het is jammer dat de optie nu weer wordt genoemd. We zien dit nog steeds niet zitten”, zegt Chris Bakker, adjunct-directeur van It Fryske Gea.

Met gemeenschappelijke noordelijke natuurorganisaties hebben ze aangegeven wat de minst schadelijke was. Ze vinden wel dat die windparken er moeten komen en dat in zee een geschikte plek is. “Die kabel moet ergens naartoe, hij moet bij de Eemshaven zijn. We hebben gezegd dat langs de vaargeul een veel betere route is. Om daar een soort kabelgoot te maken voor alle windparken. Dat geeft veel minder schade, maar is technisch moeilijker en daarom wordt dit nu opnieuw onderzocht.”

Schade aan natuur
Het Oerd is een dynamisch gebied. “Er moet ruimte zijn om te bewegen en als er zo’n kabel ligt, is het niet meer dynamisch. En kom je door het Wad waar veel schelpenbanken liggen. Dat is een rustig stuk Waddenzee met mossel- en kokkelbanken en wat een belangrijk foerageergebied voor vogels is. Een kabel moet je daar niet willen.”

Wethouder Theo Faber is er heel duidelijk in: die kabel komt er niet op, over of bij zijn eiland. “Twee jaar geleden hebben we dat ook al aangeven dat we dat niet zien zitten. Dat geldt ook voor Schiermonnikoog, daarin staan we samen.” Hij is verbaasd dat alle opties nu weer open liggen. “Een eerste geruststelling is dat deskundigen zeggen dat Ameland niet een heel waarschijnlijke optie is. Mocht dat wel zo zijn, dan is dat niet bespreekbaar. De gevolgen zijn desastreus voor het Oerd.”

Lees het gehele artikel op de bron: Omroep Friesland

EOC
BBZ