Herziening eisen zeevaart gestart, again

Om maar eens met een cliché in huis te vallen (twee cliché’s tegelijk dus): drie keer is scheepsrecht. Voor de derde keer zijn we gestart met de herziening van de eisen aan zeilschepen op zee. Het moet in eerste instantie gaan om nieuwe schepen, maar de discussie zal ook gaan over de consequenties van die eisen voor bestaande schepen.

Naast technische eisen staan ook de vaargebieden ter discussie. Dus: is het nog wel zinvol om vast te houden aan de zones zoals we die nu gebruiken of is het logischer om aan te sluiten bij andere bekende vaargebieden, zoals bijvoorbeeld gehanteerd in de richtlijn 2009/45 (A, B, C, D) of Solas (near coastal en onbeperkt), of de eisen voor GMDSS (30 nm) of economische zones, enfin, er is nog al wat.

De uitgangspunten voor de BBZ zijn steeds dat de zeilvaart geen SOLAS is. Zeilschepen moeten niet in het format geperst worden dat ontworpen is voor een andere activiteit dan zeilen met traditionele schepen. De eisen moeten passen bij het risico profiel van de schepen. Er moet niet altijd gedacht worden in technische oplossingen maar ook in operationele oplossingen.

Het is goed dat de draad weer is opgepakt. Er zijn teveel schepen verdwenen de laatste jaren en het gebrek aan een duidelijk perspectief zal daarbij een rol hebben gespeeld.
Een werkgroep van zeeleden is betrokken in het proces. Leden die zich willen aansluiten en mee willen denken zijn van harte welkom. Neem contact op met paul@debbz.nl.

Afbeelding, enkele zeeschepen, foto: Sailing Expeditions